Ik wil graag kennis
maken met alex
17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Binnen de meeste huwelijken en geregistreerd partnerschappen is er vaak sprake van gezamenlijke eigendommen. Denk hierbij aan een woning, boot of een kunstwerk die samen is gekocht. Op het moment dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, worden deze gemeenschappelijke eigendommen verdeeld. Indien een van beide partners meer heeft geïnvesteerd dan de andere partner, kan dat leiden tot vergoedingsrechten.

Het ontstaan van en vergoedingsrecht

Als partner 1 met eigen middelen investeert in het vermogen van partner 2, of als bijvoorbeeld partner 2 een groter deel investeert in gezamenlijk vermogen dan partner 1, is er sprake van een ongelijke (economische) eigendomsverhouding.

Voorbeeld:

Partner kopen gezamenlijk een woning van €250.000,00, partner 1 betaald uit eigen middelen € 50.000,00. De overige € 200.000,00 wordt door middel van een gezamenlijke hypothecaire lening gefinancierd. Op het moment dat de relatie stuk loopt, zal partner 1 over het algemeen de geïnvesteerde inleg -€50.000,00- terug willen.

Eigen middelen/ eigen vermogen

Dit is het vermogen dat enkel van één van beide partners is. Bij gehuwden en geregistreerd partners is dit vaak vastgelegd in de huwelijkse of partnerschap voorwaarden. Daarnaast is het mogelijk dat één van beide partners een erfenis of schenking heeft ontvangen onder uitsluiting -dat is een voorwaarde die de schenker of erflater heeft gesteld, die inhoudt dat de schenking of de erfenis niet in de goederengemeenschap valt-. Dit geldt voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten tot 1-12018, daarna nieuwe wetgeving

Wat is de waarde van mijn vergoedingsrecht

Voor investeringen die zijn gedaan vóór 1 januari 2012 geldt de ‘nominaliteitsleer’. Dit houdt in dat het ‘terug te krijgen’ vergoedingsrecht even groot is als het bedrag dat is ingelegd uit eigen middelen.

Voor investeringen die zijn gedaan op of na 1 januari 2012 geldt de ‘beleggingsleer’; Dit betekent dat de waarde van het vergoedingsrecht wordt bepaald naar evenredigheid met de deel verhouding tot de inleg en de totale waarde op het moment van inleg. Het daadwerkelijke bedrag kan dan dus hoger of lager uitvallen.

Voorbeeld:

In ons voorbeeld is die deelverhouding dus (50.000/250.000=) 20%. Wordt bij het eindigen van de relatie de woning verkocht voor € 300.000,-, bedraagt het vergoedingsrecht dus € 60.000,- (20%).

Samenwoners en vergoedingsrechten

Voor gehuwden en geregistreerd partners is de regeling vergoedingsrechten expliciet opgenomen in artikel 1:87 BW1, voor samenwoners niet. Voor deze groep geldt het algemeen vermogensrecht (boek 3 BW). Het is verstandig om afspraken in een situatie tussen samenwoners goed vast te leggen. In beginsel geldt ook voor samenwoners: investeringen na 1 januari 2012 vallen onder de nominaliteitsleer.

Opeisbaarheid en verjaren vergoedingsrecht

Het vergoedingsrecht ontstaat op het moment van de investering en is per direct opeisbaar. Vergoedingsrechten verjaren wel, het is dus zaak om tijdens je relatiebreuk of het scheidingsproces aandacht te besteden aan de verdeling van eigendommen en daarbij horende vergoedingsrechten.

Mijn advies is leg de financiële kant van je relatie goed vast. Zo ook afspraken over een vergoedingsrecht of draagplicht overeenkomst, kan ik helpen, hoor ik het graag.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer

18-11-2020

DE FINANCIËLE KANT VAN JE RELATIE GOED REGELEN: DRAAGPLICHTOVEREENKOMST

november Steeds vaker raak ik in gesprek met stellen die de financiële kant van de relatie vooraf goed willen regelen.

Lees meer

18-11-2020

INDEXERING VAN PARTNER- EN KINDERALIMENTATIE 2021

november Jaarlijks indexeren we prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen. Logischerwijs vindt er bij de indexatie van salarissen ook een vertaalslag plaats naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

19-10-2020

STIEFOUDER, GEZAG EN DE FINANCIËLE GEVOLGEN

oktober De wet kent een bepaling waarin staat bepaald dat naast onder meer ouders en schoonouders, ook stiefouders gehouden zijn tot het leveren van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW)

Lees meer

15-09-2020

EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE.

september Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt.

Lees meer

10-09-2020

DAG VAN DE ECHTSCHEIDING, HEBBEN WE DAAR NOU ECHT EEN DAG VOOR NODIG?

september De gedachte achter of anders gezegd de reden om aandacht te vragen voor de echtscheiding, is een goede gedachte.

Lees meer

13-07-2020

Wat doe je wanneer je ex-partner de alimentatie niet meer kan betalen?

juli Afspraken zijn vastgelegd en alles rondom de alimentatie na de scheiding is goed geregeld. Als je uit elkaar gaat blijf je namelijk financieel een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar houden.

Lees meer

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer

18-11-2020

DE FINANCIËLE KANT VAN JE RELATIE GOED REGELEN: DRAAGPLICHTOVEREENKOMST

november Steeds vaker raak ik in gesprek met stellen die de financiële kant van de relatie vooraf goed willen regelen.

Lees meer

18-11-2020

INDEXERING VAN PARTNER- EN KINDERALIMENTATIE 2021

november Jaarlijks indexeren we prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen. Logischerwijs vindt er bij de indexatie van salarissen ook een vertaalslag plaats naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

19-10-2020

STIEFOUDER, GEZAG EN DE FINANCIËLE GEVOLGEN

oktober De wet kent een bepaling waarin staat bepaald dat naast onder meer ouders en schoonouders, ook stiefouders gehouden zijn tot het leveren van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW)

Lees meer

15-09-2020

EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE.

september Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt.

Lees meer

10-09-2020

DAG VAN DE ECHTSCHEIDING, HEBBEN WE DAAR NOU ECHT EEN DAG VOOR NODIG?

september De gedachte achter of anders gezegd de reden om aandacht te vragen voor de echtscheiding, is een goede gedachte.

Lees meer

13-07-2020

Wat doe je wanneer je ex-partner de alimentatie niet meer kan betalen?

juli Afspraken zijn vastgelegd en alles rondom de alimentatie na de scheiding is goed geregeld. Als je uit elkaar gaat blijf je namelijk financieel een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar houden.

Lees meer