14-10-2019

1 jan 2020: nieuwe wetgeving - partneralimentatie.

De nieuwe regelgeving met betrekking tot partneralimentatie gaat grote gevolgen hebben zo verandert de standaard termijn van 12 jaar  naar 5 jaar* Daarnaast moet er vanaf 1 januari een berekening van de behoefte en de draagkracht door de rechter worden aangehecht aan de beschikking (dit was voorheen niet verplicht). Het is verstandig om nu al te kijken naar de veranderingen, in principe betekent het niet dat je met alle stappen rondom je echtscheiding hoeft te wachten tot 1 januari 2020 (het moment waarop de nieuwe wetgeving van kracht gaat), maar je kunt er wel voor kiezen om het verzoek tot echtscheiding pas in te dienen in het nieuwe jaar. Op die manier kun je er nu al op anticiperen, het kan in jouw situatie ook gewenst zijn om dit jaar alles nog af te ronden. Ik kijk graag mee om voor jullie situatie de gevolgen hiervan in kaart te brengen. 

*Hierop gelden een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen op de standaard 5 jaar termijn bij partneralimentatie

Huwelijken met jonge kinderen

Hebben jullie jonge kinderen (12 jaar of jonger). De partneralimentatie loopt dan door tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Huwelijken langer dan 15 jaar

Langdurige huwelijken langer dan 15 jaren, waarbij de alimentatiegerechtigde hoogstens 10 jonger is dan de AOW leeftijd. Hiervoor geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt, dus maximaal 10 jaar.

Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder 

Ben jij 50 jaar of ouder en alimentatiegerechtigden en langer dan vijftien jaar getrouwd zijn, dan heb je recht op tien jaar alimentatie (deze uitzondering vervalt over zeven jaar).

Mogelijke uitzonderingen die door de rechter kunnen worden bepaald (hardheidsclausule)

Mogelijke andere uitzonderingen zullen door de rechter worden bepaald. Hierbij kun je denken een verzoek tot verlenging van de partneralimentatie bij uitzonderingen zoals partners die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens het huwelijk of voor een gehandicapt kind zorgen. De wetgever heeft voor deze individuele gevallen geen vaste regels bepaald, jurisprudentie zal hierover in de toekomt uitsluitsel moeten geven.

Er zijn ook aan aantal zaken die niet gewijzigd worden zoals:

  • Ongehuwden hebben geen wettelijk recht op partneralimentatie.
  • Het recht op partneralimentatie kan niet in huwelijkse voorwaarden worden uitgesloten.
  • De wettelijke grondslag blijft gelijk.
  • De hoogte van de bijdrage en het inkomen zijn niet wettelijk gedefinieerd (de berekening blijft gebaseerd op de Trema norm).
  • De wettelijke bepalingen betreffende wijziging van de partneralimentatie blijven gelijk.

Het is nu erg belangrijk op op het juiste moment besluiten te nemen en in ieder geval een goed advies in te winnen. Het moment waarop jullie het verzoek tot echtscheiding indienen kan namelijk grote gevolgen hebben.

Ik help je graag om de gevolgen op een rij te zetten, neem gerust contact met me op wanneer je meer informatie wilt over de nieuwe wet of jullie persoonlijke situatie. Bel 06 20 60 89 99 of mail voor een afspraak.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug