02-01-2020

Bijdrage in levensonderhoud (alimentatie)

De Nederlandse wetgeving stelt dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten en geregistreerde partners. Eveneens hebben ouders hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen (in ieder geval) tot ze 21 jaar zijn. Dit wordt in de volksmond partneralimentatie of kinderalimentatie genoemd.

Partneralimentatie

Een uitkering tot levensonderhoud van de gewezen echtgenoot. Onder partneralimentatie wordt mede verstaan de bijdrage ten behoeve van de gewezen geregistreerde partner.

Kinderalimentatie

Een bijdrage van de niet-verzorgende ouder in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn kind(eren). Onder kinderalimentatie wordt mede verstaan de bijdrage ten behoeve van al dan niet door de vader erkende kinderen.

Hulp nodig bij alimentatievraagstukken? Neem contact met mij op via mail of bel 06 20 60 89 99

Wanneer heb je recht op alimentatie?

Ik zeg het vaker maar ook hier geldt elke situatie is anders. De bijdrage in de kosten van het levensonderhoud is al aanwezig tijdens het huwelijk, de bijdrage in kosten van levensonderhoud stopt niet na het huwelijk. Per situatie wordt bij het vaststellen van deze bijdrage gekeken naar inkomen en levensstandaard. Hierbij is het uitgangspunt dat de levensstandaard van de kinderen niet verandert na de echtscheiding. Partneralimentatie is bedoeld voor de ex-partner die zelf niet voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Hoe bereken ik de hoogte van het alimentatiebedrag?

Na het vaststellen van de behoefte wordt er een draagkrachtberekening gemaakt om te bepalen hoeveel alimentatie er betaald moet worden en door wie. Een draagkrachtberekening kan zeer complex zijn, de verschillende variabelen die meespelen hebben direct invloed op de uitkomst. Dit maakt het lastig maakt om een eenvoudige voorbeeldberekening te laten zien. Bovendien zijn er twee mogelijke rekenmodellen: het bruto-model en het netto-model. Wil je weten hoe deze modellen verschillen? Dan verwijs ik je graag naar tremanormen.nl (website van De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak)

Heb je hulp nodig bij het maken van een draagkrachtberekening? Neem contact met mij op via mail of bel 06 20 60 89 99

Kunnen bestaande afspraken over alimentatie gewijzigd worden?

In een echtscheidingsconvenant worden afspraken rondom alimentatie vastlegt. Het komt vaak voor dat gaandeweg je situatie wijzigt. Denk aan wijzigingen in de wet- en regelgeving, inkomen, leeftijd van de kinderen, pensionering, overlijden of een wijziging in de omgangsregeling met de kinderen. Nieuwe afspraken omtrent alimentatie worden vastgelegd in een aanvullende overeenkomst waardoor mogelijk oude afspraken uit het echtscheidingsconvenant komen te vervallen.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug