23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Afspraken over geld in jullie relatie

Op het moment dat je smear bent, gehuwd of niet komt het vaak voor dat beide partners uitgaven doen. Denk aan de boodschappen of materiaal om te klussen bij de bouwmarkt. Allemaal zaken die vaak niet echt in de papieren lopen en over het algemeen ook niet op de weegschaal worden gelegd.

Hoe pak je dat aan bij grote bedragen?

Wanneer je samen een groter investering doet zoals een auto, camper of verbouwing gaat het vaak niet over kleine bedragen. Ook al is het financiële aandeel van beide partners in de koopsom gelijk, het eigendom is vaak bij één van de twee partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tenaamstelling van de auto of het eigendom van de woning waar aan verbouwd wordt.

Vergoedingsrecht

In bovenstaande voorbeelden zijn twee partner die voorheen beide een gescheiden geldstroom hadden samen gaan investeren waardoor de geldstromen zijn gaan kruisen. Het kan in die situatie zo zijn dat er een vergoedingsrecht ontstaat. Om terug te komen op het voorbeeld van de verbouwing, beide partner leggen geld in toch is slechts één van beide op papier eigenaar van de verbouwde woning. Mocht jullie relatie stranden kan dit problemen opleveren wanneer er geen afspraken zijn vastgelegd over dit soort gezamenlijke investeringen.

De (onderlinge) vorderingsovereenkomst
in een vorderingsovereenkomst kunnen jullie afspraken vastleggen die betrekking hebben op investeringen die gedaan worden in het vermogen van de ander. Het is immers zo dat diegene die het eigendom draagt op papier er in vermogen op vooruit gaat. Een onderlinge vorderingsovereenkomst stelt beide partners in staat de verdeling van de waarde van de investering goed vast te leggen. In de overeenkomst wordt tevens vastgelegd hoe die investering verrekend wordt wanneer de relatie strand. De uiteindelijke verdeling van het geïnvesteerde bedrag hangt af van hetgeen waarin geïnvesteerd is. Daarnaast leg vast of de waarde meebeweegt met de waarde (beleggingsleer) van het object of dat de gemaakte investering een vaststaand bedrag (nominaliteitsleer) behelst.

Heb je vragen over het vergoedingsrecht of de vorderingsovereenkomst

Ik help je graag! Tijdens een vrijblijvende kennismaking bespreken we de specifieke situatie en kan ik jullie adviseren. Je kunt mij bereiken op 0620608999 of vis de mail op advies@vanalex.nl

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug