15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting?
Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Wat is er veranderd in de beoordeling van de IACK per 1 januari?

Voorheen was het zo dat inspecteurs van de belastingdienst in geval van co-ouderschap strikt toezicht hielden op het feit dat kinderen minimaal 3 dagen per week bij de andere ouder verblijven (de ouder waar het kind niet ingeschreven staat).

De regels hiervoor zijn versoepeld, er wordt vanaf dit jaar niet meer op wekelijkse basis gerekend maar gekeken naar een aantal dagen op jaarbasis (156 dagen). Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

  • De zorg over het kind of de kinderen moet gelijk verdeeld zijn tussen beide co-ouders;
  • Van gelijke zorg is sprake als een kind minimaal 156 gehele dagen per kalenderjaar bij ieder van de co-ouders verblijft. Dit komt overeen met de 3 dagen regel, maar wordt vanaf 1 januari op basis van een kalenderjaar berekend;
  • Er moet een repeterend ritme in de zorg over de kinderen zitten, hiervan is sprake wanneer er een schema is opgesteld over de wekelijkse verdeling. Normaliter leg je dit vast in een ouderschapsplan.

Voorwaarden waar je aan moet voldoen om de IACK te ontvangen

(bron: Belastingdienst).


Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet ook zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Je kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar;
  • Je kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres.
 Bent u co-ouder? Dan mag je kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van je ex-partner. Wanneer jij en je kind korter dan 6 maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven omdat jij of je kind overlijdt, heb je toch recht op de korting;
  • Jouw arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag (vastgesteld bedrag verandert jaarlijks zie: belastingdienst);
  • Je hebt geen of minder dan 6 maanden een fiscaal partner. Of je hebt langer dan 6 maanden een fiscaal partner, én je hebt een lager arbeidsinkomen dan je fiscaal partner.

Let op!

Heb je minder dan 6 maanden een fiscaal partner en is je arbeidsinkomen lager dan dat van je fiscaal partner? Dan telt de fiscaal partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Heb je vragen over de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)?


Ik help je graag wanneer je vragen hebt over de IACK of bij het opstellen van een ouderschapsplan. Laat hieronder je gegevens achter, dan bel ik u terug.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug