16-12-2019

Echtscheidingsconvenant

Dit is een belangrijk onderdeel in het scheidingsproces. Kort gezegd worden alle tussen jullie gemaakte afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit maakt het echtscheidingsconvenant een belangrijk document zowel tijdens het echtscheidingsproces als daarna. In dit artikel leg ik uit wat je zoal vastlegt in een echtscheidingsconvenant en waarom deze ook na de echtscheiding  een belangrijke rol kan spelen. Het echtscheidingsconvenant behelst fase 9 (van 12) van het echtscheidingsproces. 

Het echtscheidingsconvenant is niet in beton gegoten, de overeenkomst is bekrachtigd door een rechter. Dit betekent dat je rechtstreeks naar een deurwaarder kunt; bijvoorbeeld als er niet aan betalingsverplichtingen wordt voldaan.

Hulp nodig bij het opstellen van jullie echtscheidingsconvenant? Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking. Neem contact op via mail of bel 06 20 60 89 99

Wat leggen jullie vast in het echtscheidingsconvenant?

Uiteindelijk is hetgeen jullie vastleggen persoonlijk en ook per situatie verschillend. Hieronder vind je de meest voorkomende en soms zelfs verplichte onderdelen.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van het echtscheidingsproces indien er sprake is van minderjarige kinderen binnen het huwelijk. Je maakt hier afspraken over onder andere de opvoeding en de verzorging van de kinderen. Hier vind je meer over het ouderschapsplan.

Afspraken omtrent alimentatie

In het echtscheidingsconvenant leg je normaliter ook vast welke afspraken er zijn gemaakt met betrekking tot de bijdrage aan het levensonderhoud van je ex-partner en/of de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Meer over alimentatie, lees je hier.

Afspraken over gezamenlijke woning

Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen wie er in de woning blijft wonen of/en wanneer de woning verkocht wordt. Hoe de opbrengsten en eventuele kosten rondom de verkoop of tot de verkoop geregeld zullen worden etc.

Vermogensverdeling

Binnen dit onderdeel van het echtscheidingsconvenant leggen we alle afspraken rondom de verdeling van bezittingen en schulden vast. Zaken zoals spaartegoeden, beleggingen, tweede woningen, sieraden en overige bezittingen.

Verdeling van pensioen

Pensioenverdeling is een belangrijk onderdeel binnen het echtscheidingsconvenant. De keuzes hierin hebben gevolgen voor de rest van jullie leven. Jullie kunnen binnen de verdeling van pensioen verschillende keuzes maken die leggen we vast in het convenant. Lees meer over “pensioen bij scheiden” in dit artikel.

Geschillen

Afspraken maken over toekomstige geschillen in een echtscheidingsconvenant? Dat klinkt misschien lastig. Hoe weet je nu of er in de toekomst geschillen ontstaan en als ze ontstaan, welke dat zullen zijn? In fase 8 van “het scheidingsproces in twaalf stappen” besteden we aandacht aan toekomstige geschillen hoe jullie daar in de toekomst mee om willen gaan. We maken een stappenplan bij geschillen en deze leggen we vast in het echtscheidingsconvenant.

Een echtscheidingsconvenant later aanpassen

Een echtscheidingsconvenant wordt niet letterlijk gewijzigd, wel kunnen jullie later nieuwe afspraken vastleggen in een aanvullende overeenkomst. Deze afspraken kunnen ook bestaande afspraken vervangen. Deze aanvullende overeenkomst ondertekenen jullie beide, zonder ondertekening is er geen sprake van een geldige juridische afspraak.

Wil je hier meer over weten? Plan gerust een kennismaking, dan bekijken we samen de situatie. Neem contact met mij op via mail of bel 06 20 60 89 99

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug