27-11-2018

Geregistreerd partnerschap

Welke samenlevingsvormen zijn er en hoe wordt de relatiebeëindiging geregeld? Dit artikel gaat in op de vorm “Geregistreerd partnerschap”.

Als je samen besluit verder te gaan, Kun je kiezen uit vier samenlevingsvormen:

Wat gebeurt er dan als jullie besluiten niet meer verder samen verder te gaan? Welke stappen doorloop je?

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen personen (man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen). 

Het geregistreerd partnerschap kan eindigen door overlijden van één van beide partners of door: 

  • Wederzijds goedvinden; 
  • Ontbinding op gemeenschappelijk verzoek of verzoek van één van beide partners; 
  • Omzetting in een huwelijk.

Wederzijds goedvinden

Als jullie het er samen over eens zijn dat jullie het geregistreerd partnerschap willen beëindigen, dan kunnen jullie een verklaring laten opstellen door een advocaat of notaris. Deze verklaring moet binnen drie maanden na ondertekening bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden ingediend. Uit de opgestelde verklaring moet blijken dat jullie een overeenkomst hebben gesloten waarin de afwikkeling van het geregistreerd partnerschap wordt beschreven. Vervolgens zal de ambtenaar de ontbinding van het geregistreerd partnerschap inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. 
Dit dient te gebeuren binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Door de inschrijving is de ontbinding van het geregistreerde partnerschap een feit. 

Deze formele weg om het geregistreerd partnerschap te beëindigen is alleen toegestaan als er geen minderjarige kinderen zijn waarvan jullie beide juridisch de ouders zijn of waarover jullie gezamenlijk het gezag uitoefenen.

Ontbinding geregistreerd partnerschap op gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek

De procedure die geldt voor ontbinding van een geregistreerd partnerschap op gemeenschappelijk verzoek of op eenzijdig verzoek, is gelijk aan de procedure die geldt voor gehuwden die op gemeenschappelijk verzoek of eenzijdig verzoek willen scheiden. Lees meer over scheiden op gemeenschapplijk of eenzijdig verzoek.Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

Het geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk is wettelijk mogelijk. Door het sluiten van een huwelijk wordt het geregistreerde partnerschap automatisch ontbonden.
Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug