02-05-2019

Het ouderschapsplan, hoe, wat, wanneer en waarom?

Eerder schreef ik een artikel over de 12 stappen die je doorloopt wanneer je op een goede manier het scheidingsproces doorloopt. Dat artikel vind je hier. In dit artikel ga ik dieper in op de eerste stap; het opstellen van een ouderschapsplan.

Nog even in het kort; sinds 1 maart 2009 is er in de wet vastgelegd dat een ouderschapsplan verplicht is. In dit artikel behandel ik het ouderschapsplan en wat er zoal bij komt kijken.

Wanneer is het ouderschapsplan verplicht?

Een ouderschapsplan is niet alleen verplicht voor getrouwde stellen. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

 • Gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
 • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Wat staat er minimaal vastgelegd in een ouderschapsplan?

De wettelijke norm voor het ouderschapsplan stelt dat een ouderschapsplan in ieder geval afspraken moet bevatten over de volgende onderwerpen:

 • Afspraken over de zorg en opvoeding van jullie kind(eren);
 • Afspraken over de omgang met jullie kind(eren);
 • Afspraken over hoe jij en je ex-partner elkaar op de hoogte houden over belangrijke onderwerpen of beslissingen met betrekking tot jullie kind(eren);
 • Afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie kind(eren). Dit wordt ook vaak kinderalimentatie genoemd.

Wat kun je allemaal vastleggen in een ouderschapsplan?

Een goed ouderschapsplan gaat verder dan alleen de wettelijk noodzakelijke punten. Mijn advies is om samen goed vast te leggen wat jullie beide belangrijk vinden omtrent de opvoeding van jullie kind(eren) na de scheiding. Een aantal dingen die verstandig zijn op te nemen in het ouderschapsplan zijn;

 • Afspraken over bijvoorbeeld toekomstige schoolkeuze;
 • Afspraken over toekomstige verhuizingen;
 • Afspraken over de omgang met familie en verjaardagen;

Zoals je ziet kunnen afspraken die vastgelegd worden uiteenlopend zijn. Het draait immers om jullie kind(eren) en hun toekomst. Het is wel belangrijk dat de afspraken die jullie vastleggen duidelijk geformuleerd worden en geen ruimte laten voor interpretatie. Veel discussies die later in het proces plaatsvinden hebben te maken met een meningsverschil over wat er precies is vastgelegd en hoe dat destijds bedoeld is.

Betrek je de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan?

Het is verplicht om jullie kind(eren) op een bij de leeftijd passende manier te betrekken bij de totstandkoming van jullie ouderschapsplan. Ouders worden hierbij verwacht zelf te kunnen bepalen wat een passende wijze is.

Is het ouderschapsplan voor altijd vastgelegd of kun je hierin wijzigingen aanbrengen?

Het ouderschapsplan is in mijn ogen een dynamisch document. Kijk alleen al naar de factor leeftijd, het zou gek zijn als je voor een 3 jarig kind gelijke afspraken maakt als voor een 14 jarig kind. Om die reden is het verstandig de afspraken die in het ouderschapsplan staan periodiek nog eens door te nemen. Kijk of je het nog steeds eens bent met de manier waarop zaken zijn vastgelegd en maak het bespreekbaar wanneer je denkt dat er wijzigingen gemaakt dienen te worden.

Belangrijkste punten van het ouderschapsplan op een rij:

 • Het is verplicht, sinds maart 2009;
 • Er zijn een aantal verplichte onderdelen;
 • Naast de verplichte punten kun je zelf zaken toevoegen;
 • Formuleer afspraken altijd duidelijk, voorkom discussie in de toekomst;
 • Betrek de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan;
 • Het ouderschapsplan is dynamisch, hou het up-to-date.

Een goed plan geeft vertrouwen, zowel onderling als voor de kinderen. Hebben jullie hulp nodig bij het opstellen van jullie ouderschapsplan of wil je het opgestelde plan voorleggen voor een second opinion, neem gerust contact met me op via 0620608999.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug