08-10-2018

Het scheidingsproces in twaalf stappen

Het besluit om te scheiden is veelal een moeilijke en een die niet over een nacht ijs is genomen, en dan… wat moet er allemaal worden geregeld. Ik neem de stappen rustig met je door.

 1. Opstellen ouderschapsplan  Ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen voor hun minderjarige kinderen. Hierin moet minimaal worden besproken: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders), de manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind, de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kind (kinderalimentatie) en hoe je met elkaar overlegt over belangrijke zaken die jullie kind aangaan.

 2. Verdelen van de bezittingen


  We gaan uit van een verdeling die in balans is. We kijken naar de huwelijkse- en/of samenlevingsvoorwaarden. We maken een vermogensopstelling waarin het duidelijk wordt welk vermogen aan wie toekomt en of er nog verrekend moet worden.


 3. Kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie


  We maken een draagkrachtberekening om te bepalen of, wie en hoeveel alimentatie er betaald moet worden.


 4. Nieuwe financiële situatie


  We kijken samen na dat alles verdeeld is hoe je nieuwe financiële situatie eruitziet. Dit op basis van een netto besteedbaar inkomen, ik houd rekeningen met je inkomsten en de eventuele fiscale voorzieningen.


 5. Verdelen van pensioenen


  We zullen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zorgvuldig bestuderen en bekijken welke mogelijkheden er zijn. Altijd rekening houdend met de (ficale)regelegeving.


 6. Overlijdensrisico


  We kijken naar de aanwezige overlijdensriscoverzekeringen en naar de risico’s van overlijden tijdens of na de scheiding. Wat zijn de gevolgen hiervan op de gemaakte/te maken afspraken.


 7. Verzekeringen


  Welke verzekeringen zijn er, welke verzekeringen dienen te worden aangepast, wie zet bestaande verzekeringen voort, wie sluit nieuwe en welke.


 8. Toekomstige geschillen


  Gemaakte afspraken zijn vaak niet eeuwig, veranderende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat na de scheiding afspraken geëvalueerd en eventueel aangepast moeten worden. Zeker als er kinderen zijn zullen dergelijke evaluaties regelmatig plaatsvinden.

 9. Echtscheidingsconvenant

  Nu dat alles is besproken en er overeenstemming is bereikt over de verschillende onderwerpen, leggen we alle gemaakte afspraken vast in jullie echtscheidingsconvenant en ondertekenen jullie deze.


 10. Verzoekschrift indienen

  
Nu dat we het gehele proces doorlopen hebben kan jullie verzoek tot echtscheiding (echtscheidingsconvenant) samen met jullie ouderschapsplan bij de rechter worden ingediend, dit zal altijd door een advocaat gebeuren.
(deze stap is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm)


 11. Uitspraak rechter

  Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken wordt dit aan jullie beiden bevestigd. Dan ondertekenen jullie een akte van berusting. Hiermee geven jullie aan dat jullie je in de uitspraak van de rechter berusten (het een zijn met de uitspraak). Nu de akte van berusting is getekend moet de ze samen met de uitspraak van de rechter naar de Basisregistratie Personen (BRP) worden gestuurd. De scheiding kan nu worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiermee is jullie scheiding formeel en definitief afgerond.
(deze stap is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm)

 12. Belastingaangifte in het jaar van scheiden, evaluatie en nazorg.


  In het jaar van scheiden kunnen ex-partners elkaar voor het hele jaar als fiscaal partner aanwijzen. Dit kan voor deze belastingaangifte erg belangrijk zijn vanwege fiscale aandachtspunten die verband houden met de verdeling. Daarnaast evalueren we het scheidingstraject omdat het belangrijk is voor jullie deze fase af te sluiten. 

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug