21-10-2019

Het verdelen van vermogen bij echtscheiden

Tijdens je relatie heb je samen met je partner spullen gekocht, vermogen opgebouwd of misschien zijn jullie wel een schuld aangegaan. Wanneer de relatie eindigt en jullie definitief uit elkaar gaan, kom je in een fase waarin alles wat jullie gezamenlijk hebben verdeeld moet gaan worden. Tastbare zaken maar vooral ook jullie vermogen. Als je dat goed wilt aanpakken begin je met een vermogensopstelling -een overzicht van al het vermogen wat verdeeld moet worden-. Na het maken van de vermogensopstelling kan het verdelen van het vermogen beginnen. Ik zal in dit artikel uitleggen hoe vermogensverdeling werkt, hoe ik dat aanpak en waar je rekening mee moet houden (fase 2 uit het scheidingsproces in twaalf stappen).

Vermogen verdelen: gehuwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

Ben je gehuwd in gemeenschap van goederen wordt alles verdeeld. Dit is eigenlijk de meest eenvoudige vorm van verdelen. Alles wat jullie hebben opgebouwd gedurende de “relatie” wordt evenredig verdeelt. 

Vermogen verdelen: gehuwd of geregistreerd partnerschap met voorwaarden

Hebben jij en je partner huwelijksvoorwaarden of partnerschap voorwaarden opgesteld dan wordt de boedel verdeeld volgens de afspraken die jullie hebben vastgelegd. Op zich is dit ook niet ingewikkeld, echter worden afspraken die aan het begin van de relatie gemaakt zijn vaak niet bijgewerkt wanneer er nieuwe zaken aangeschaft worden. 

Vermogen verdelen: uit elkaar na samenwonen

Wanneer je hebt samengewoond, hoeven alleen de zaken die jullie samen hebben gekocht of de gezamenlijke schulden tussen jullie verdeeld te worden. 

Voor alle drie geldt dat de verdeling eenvoudiger wordt wanneer je een overzichtelijke administratie hebt bijgehouden omtrent de aangeschafte goederen, voor wie is het, wie heeft ze betaald, wanneer is de aankoop gedaan en wat is de waarde. De afspraken die jullie maken met betrekking tot de boedelverdeling worden schriftelijk in het (echtscheidings)convenant vastgelegd.

Het maken van een vermogensopstelling bij echtscheiding

Door het maken van een vermogensopstelling wordt helder weergegeven wat er wordt verdeeld en tegen welke waarde. Het kan zijn dat een van beide partners op basis van de afgesproken verdeling te veel -overbedeeld- krijgt of juist te weinig -onderbedeeld- ontvangt. Is dit het geval wordt er aan de hand van de vermogensopstelling uitgerekend hoe veel er nog verschuldigd is aan de ander.

Zaken die kunnen behoren tot de boedelverdeling:   

  • Roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen, caravan, fiets(en) enzovoorts; 
  • Onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privé-vermogen; 
  • Banktegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties en dergelijke; 
  • Hypotheken, kredieten en andere schulden; 
  • Erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen -ook de erfenis die nog niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende aanwezig is-; 
  • Schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.

Er zijn een aantal zaken/vermogensbestanddelen die niet verdeeld hoeven worden

  • Erfenis of schenking met uitsluitingsclausule
  • Verknochte goederen en schuldenProcedure afwikkeling gemeenschap van goederen

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 2: Wie krijgt wat?

Vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 3: is het eerlijk? 

Vaststellen of er sprake is van  over- of onderbedeling.Procedure afwikkeling beperkte en eenvoudige gemeenschap

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 1.1: Verdelen vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 1.2: Vaststellen vaststellen of er sprake is van over- of onderbedeling.

Stap 2: voorwaarden

Doorlopen stappen in verband met (huwelijkse) voorwaarden met een verrekenbeding.

Stap 2.1: De juridische verrekening - wie heeft recht op welke verrekening?

Stap 2.2: Wie krijgt wat? - de overeengekomen verrekening vaststellen.

Stap 2.3: Vaststellen - de uiteindelijke verrekenvordering vaststellen.

Stap 3: vergoedingsrechten

Vaststellen van eventuele vergoedingsrechten tussen de onderlinge niet te verrekenen privévermogens.

Stap 4: salderen

Verrekenen van de uitkomsten van stap 1.2, stap 2.3 en stap 3

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug