22-05-2019

Partneralimentatie bij einde samenwonen

Als samenwoner ben je niet verplicht om alimentatie aan je partner te betalen. Je bent immers niet een verbintenis aangegaan waarin je dat hebt vastgelegd, zoals bij geregistreerd partnerschap of het huwelijk. Ondanks het feit dat samenwoners geen onderhoudsverplichting naar elkaar hebben, is het wel mogelijk onderling een afspraak te maken over een onderhoudsvoorziening.

Welke mogelijkheden heb je als samenwoner?

Als je als samenwoner uit elkaar gaat, ben je elkaar geen partneralimentatie verschuldigd. Geen van beide partners kan dit via de rechter afdwingen tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in een samenlevingsovereenkomst of in een ander dergelijk contract. Let op, er zijn verschillen met betrekking tot de fiscale behandeling van partneralimentatie bij ex-samenwoners ten opzichte van geregistreerde of gehuwde ex-partners. Het is belangrijk hier goed op te letten bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken.

Waaraan moet de afspraken tot onderhoudsvoorziening voldoen?

Op het moment dat je als samenwoner afspraken maakt over partneralimentatie moet je rekening houden met een aantal voorwaarden;

  • Het moet contractueel vastgelegd zijn;
  • Er is sprake van een dringende en morele verplichting*;
  • Vastgestelde alimentatiebedrag mag de Tremanorm* niet overschrijden;

Afspraken over partneralimentatie maken als samenwoner

Woon je samen en wil je vooraf afspraken maken over mogelijk partneralimentatie mocht jullie relatie ten einde komen, zorg er dan voor dat je alles goed vastlegt. Bijvoorbeeld bij de notaris in een samenlevingsovereenkomst of in een apart contract, daar kan ik jullie ook in adviseren. Wil je meer weten, neem gerust contact met mij op via: 0620608999

*Dringende en morele verplichting

Een dringende en morele verplichting is helaas niet eenduidig te formuleren, het heeft heel vak met een gevoel van maatschappelijke opvatting ofwel eerlijkheid te maken. Zo is het bijvoorbeeld logischer dat een ex-partner financiële ondersteuning krijgt na 25 jaar samenwonen, dan na 6 maanden samenwonen. Helemaal wanneer de partner altijd voor het huishouden en de kinderen heeft gezorgd en geen carrière heeft gemaakt. Dit is een veel voorkomend voorbeeld, er zijn echter nog tal van situaties te bedenken waarbij de morele plicht van toepassing is.

* Wat zijn Tremanormen?

Dit zijn normen/ richtlijnen die, door de Expertgroep Alimentatienormen, worden aanbevolen te hanteren bij de vaststelling van alimentatie. De Normen zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), dit is de onafhankelijke beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie in Nederland. Meer informatie kun je hier vinden: www.rechtspraak.nl

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug