01-10-2019

Pensioenverdeling: relatiebreuk bij samenwoners

In een eerder artikel besteedde ik aandacht aan het verdelen van pensioen bij scheiding. Je pensioen is al een lastig onderdeel, bij relatiebeëindiging onder samenwoners is de verdeling ouderdomspensioen nog net even weer anders. Dit komt simpelweg door het feit dat er in de wet niets is vastgelegd met betrekking tot de situatie van samenwoners en hun pensioen bij het beëindigen van de relatie.

Pensioen verdeling na scheiding, hoe zit dat?

Bij een echtscheiding heeft de ene partner recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de andere partner. Dit wordt pensioenverevening genoemd. De pensioenuitvoerder betaalt het ouderdomspensioen dan rechtstreeks uit aan beide
ex-echtgenoten. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is alleen van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners en dus niet op partners die samenwonen.
Na beëindiging van de relatie hebben ex-samenwoners juridisch gezien dus geen recht op elkaars pensioen.

Afspraken over pensioen vastleggen in een samenlevingscontract

Het is mogelijk dat je afspraken over het pensioen na beëindiging van de relatie hebt opgenomen in je samenlevingscontract. Zo kun je bijvoorbeeld hebben afgesproken dat je het ouderdomspensioen verdeelt als jij en je partner uit elkaar gaan. Daarnaast kun je ook wanneer jullie uit elkaar gaan nog afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen maken. 

Deze afspraken kunnen mogelijk onbedoelde vervelende gevolgen hebben. Ze kunnen door de fiscus gezien worden als schenking met alle gevolgen van dien. Daarnaast is een pensioenuitvoerder niet verplicht mee te werken aan de verdeling en uitbetaling van ouderdomspensioen als het ongehuwd samenwonenden betreft. Dit kan dus betekenen dat de uitbetaling van het betreffende pensioen niet verdeeld wordt door de pensioenuitvoerder. Als de pensioenuitvoerder niet meewerkt betekent dit dat je afhankelijk bent van je ex-partner, die zal dan zelf het afgesproken deel van het pensioen maandelijks moeten overmaken. 

Aanspraak op bijzonder partnerpensioen?


Naast ouderdomspensioen heb je mogelijk een aanspraak op bijzonder partnerpensioen ofwel het nabestaandenpensioen als je ex-partner overlijdt. Gehuwden en geregistreerd partners hebben automatisch recht op het nabestaandenpensioen van de andere partner.
Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap dan moet je de ander aanmelden bij de pensioenuitvoerder. Ook moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Die voorwaarden kunnen per pensioenuitvoerder verschillen. Er zal in ieder geval sprake moeten zijn van een notarieel samenlevingscontract. Bij het nabestaanden moet je ook nog even letten op de verschillen die in jouw geval van toepassing zijn: Nabestaandenpensioen op risicobasis of op opbouwbasis.

Nabestaandenpensioen op risicobasis


Het komt steeds vaker voor dat nabestaandenpensioen wordt opgebouwd op risicobasis. Dit betekent dat de pensioenuitvoerder alleen uitkeert als de partner overlijdt. De dekking van deze verzekering vervalt echter als de partner bijvoorbeeld wisselt van baan of na een scheiding. 

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis


Als er sprake is van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis dan is er een potje geld gereserveerd voor de uitkering van dit pensioen aan de nabestaanden. Dit potje blijft staan, ook als de partner -die het pensioen opbouwt- een andere baan heeft of wanneer jullie uit elkaar zijn. In bepaalde gevallen heb je dus, nadat het samenwonen is beëindigd, recht op een deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen dat je partner heeft opgebouwd. 

Een afspraak maken in Groningen, Friesland of Drenthe?

Wil je alles rondom jullie pensioen na je relatie goed geregeld hebben? Als financieel- en echtscheidingsspecialist kan ik jullie helpen bij de berekening van de pensioenverdeling en de gevolgen van keuzes inzichtelijk maken. Zelf ben ik actief in Groningen Friesland en Drenthe, woon je verder weg, dan verbindt ik je graag met een van mijn collega’s elders in Nederland.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug