27-11-2018

Trouwen

Welke samenlevingsvormen zijn er en hoe wordt de relatiebeëindiging geregeld? Dit artikel gaat in op de vorm “Trouwen”.

Als je samen besluit verder te gaan, kun je kiezen uit vier samenlevingsvormen:

Wat gebeurt er dan als jullie besluiten niet meer verder samen verder te gaan? Welke stappen doorloop je?

Het huwelijk is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen twee mensen (man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen). Het huwelijk kan eindigen door het overlijden van één van beide partners of door:

  • Ontbinding van het huwelijk
  • Scheiding van tafel en bed

Echtscheiding


Jullie echtscheiding kan op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek worden ingediend bij een rechtbank. Op het moment dat de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is de formele scheiding tot stand gekomen. Als de inschrijving niet binnen zes maanden na de uitspraak van de rechtbank is ingeschreven, is de scheiding niet tot stand gekomen (de beschikking van de rechtbank is dan komen te vervallen). Het komt voor dat je dus nog niet officieel gescheiden bent terwijl vaak aangenomen wordt dat dit al wel het geval is.

Het is dan de vraag in hoeverre de door jullie eventuele gemaakte afspraken (vermogensverdeling, partneralimentatie, et cetera) nog geldig zijn. Het kan zijn dat jullie dan alsnog worden gehouden aan de in het verleden gemaakte afspraken.

Scheiding van tafel en bed


De mogelijkheid om te scheiden van tafel en bed is een aparte wettelijke procedure die vooral in religieuze kringen voorkomt. Als jullie geloof verbiedt te scheiden, kunnen jullie voor deze procedure kiezen. In deze situatie wordt net als bij de reguliere echtscheidingsprocedure een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. De beschikking van de rechtbank wordt dan ingeschreven bij het huwelijksgoederenregister. Jullie blijven gehuwd. Ontbinding van het huwelijk kan na drie jaar alsnog worden verzocht. De beschikking kan op dat moment worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De scheiding van tafel en bed heeft niets te maken met het feitelijk ‘gescheiden’ leven.

Mijn advies

Op basis van de nieuwe wetgeving beperkte gemeenschap van goederen, blijkt dat het vastleggen en managen van verwachtingen in een relatie van belang is. Ondanks de gevoelens die je krijgt/hebt aan het einde van je relatie is het belangrijk dat je overige zaken financieel en fiscaal geregelt. Voorkomen is beter dan genezen, wees duidelijk over je verwachtingen van elkaar en jullie relatie en leg afspraken vast. Liefde is onvoorwaardelijk echter een (liefdes)relatie niet.
Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug