13-07-2020

Wat doe je wanneer je ex-partner de alimentatie niet meer kan betalen?

Afspraken zijn vastgelegd en alles rondom de alimentatie na de scheiding is goed geregeld. Als je uit elkaar gaat blijf je namelijk financieel een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar houden. Er zijn echter situaties denkbaar waarin de verplichting om alimentatie te betalen (tijdelijk) niet haalbaar is. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan.

Vooraf afspraken vastleggen over het mogelijk niet kunnen voldoen aan de alimentatieverplichting.

Tijdens het afhandelen van jullie echtscheiding leg je allerlei afspraken vast. Je kunt bij het vastleggen van de afspraken ook nadenken over een “wat als” situatie. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Beide denkbare situaties waarin het wellicht ook echt onmogelijk wordt, aan alimentatieverplichtingen te blijven voldoen.

In de afspraken die je maakt over alimentatie kun je dus ook zaken vastleggen die betrekking hebben op een verandering in de situatie, handig om te weten als je tenminste nog in die fase zit.

Zijn de afspraken in het verleden al vastgelegd en kom je toch in een situatie waarin de alimentatieverplichting niet meer haalbaar is?

Ook achteraf kunnen afspraken worden herzien. Je kunt dus opnieuw met elkaar om tafel als een dergelijke situatie zich aandoet. Samen of met een financieel specialist op het gebied van echtscheidingen kunnen jullie opnieuw de balans opmaken. Zo kun je in bepaalde situaties overeenkomen dat er tijdelijk of langdurig andere afspraken worden gehanteerd met betrekking tot de betaling van alimentatie.

Kom je er samen echt niet uit?

Als de alimentatie is opgenomen in een gerechtelijk, heb je als alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen. Het LBIO kan de alimentatie te innen, wanneer er 1 tot 6 maanden geen alimentatie is betaald. Zonder gerechtelijke beschikking is het niet mogelijk alimentatie op te eisen, in die situatie zul je opnieuw naar de rechter moeten om alsnog aanspraak te kunnen maken op de alimentatie.

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. De eerste is een bijdrage voor het levensonderhoud van de kinderen, de tweede voor het levensonderhoud van de (ex-)partner. Meestal betaalt de hoofdkostwinner alimentatie aan de ex-partner.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug