Ik wil graag kennis
maken met alex

Hoe ik je kan helpen

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst
Wat is een draagplicht overeenkomst?
Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom
De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)
De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst
DE FINANCIËLE KANT VAN JE RELATIE GOED REGELEN: DRAAGPLICHTOVEREENKOMST
INDEXERING VAN PARTNER- EN KINDERALIMENTATIE 2021
STIEFOUDER, GEZAG EN DE FINANCIËLE GEVOLGEN
EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE