Geen verrassingen achteraf

Alimentatie (her)berekenen

De Nederlandse wetgeving stelt dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten en geregistreerde partners. Eveneens hebben ouders hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen (in ieder geval) tot ze 21 jaar zijn. Dit wordt in de volksmond partneralimentatie of kinderalimentatie genoemd.

Wanneer je van je partner scheidt, is het mogelijk dat je alimentatie moet betalen of gaat ontvangen. Kinderalimentatie is een bijdrage in de zorg voor de kinderen, waarbij het uitgangspunt is dat de levensstandaard van de kinderen niet verandert na de echtscheiding. Partneralimentatie is bedoeld voor de ex-partner die zelf niet voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Alimentatieberekeningen zijn ingewikkeld omdat de uitganspunten niet altijd vast staan. Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de trema-normen, verder wordt er rekening gehouden met jullie inkomen, verdeling van de zorg en de taakverdeling.

Hoe pakken we dit aan?

Er moet worden bepaald of er recht is op alimentatie. Recht op alimentatie geldt alleen als er geld nodig is voor levensonderhoud; dit noemen we behoefte. Als de behoefte is vastgesteld maakt ik draagkrachtberekeningen om te bepalen hoeveel alimentatie er betaald moet worden en door wie. Kinderalimentatie heeft volgens het Nederlands recht voorrang op partneralimentatie.

Het opnieuw vaststellen van alimentatie kan ik ook voor u doen. De uitkomst zal hoger of lager zijn dan het huidig vastgestelde bedrag. Dit kan komen door: gewijzigd inkomen, ander fiscale regels (toeslagen, kinderbijslag), nieuwe partner, andere woonlasten of indexering (correctie op de inflatie).

 

Samen jullie situatie in kaart brengen? Ik help je graag!