Fiscaal en juridisch afspraken goed vastleggen

Draagplichtovereenkomst

Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partners waarin vastgelegd wordt hoe de hypotheekschuld op een woning verdeeld wordt wanneer wordt afgeweken van de standaard 50 | 50 verhouding. In dit geval ben je elk 50% procent eigenaar van de woning, echter legt één partner meer privé vermogen in. Omdat de hypotheekschuld dan eigenlijk niet meer 50% is -een deel is immers niet uit eigen vermogen verkregen- is de hypothecaire aflossing ook niet 50 | 50. Zo’n verschil leg je onderling vast in een draagplichtovereenkomst.

Fiscale voordelen draagplichtovereenkomst

Naast de verdeling van de hypothecaire schuld is een draagplichtovereenkomst ook fiscaal interessant. Zo kom behoudt je je eigenwoning verleden wanneer je uit elkaar gaat. Het eigenwoning verleden bepaald onder andere hoe lang je nog kunt genieten van hypotheekrente aftrek.

Een draagplichtovereenkomst opstellen

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we met welk doel jullie een draagplichtovereenkomst op willen stellen en kijken we of de overeenkomst noodzakelijk is. Daarna verzamelen we alle informatie die ik nodig heb om de concept draagplichtovereenkomst voor jullie klaar te maken. Afhankelijk van de situatie heb ik informatie nodig om een goede conceptovereenkomst op te stellen, onderstaande informatie is hiervoor meestal voldoende:

  • Kopie (concept) samenlevingsovereenkomst;
  • Kopie hypotheekadvies;
  • Kopie getekende hypotheekofferte;
  • Kopie koopovereenkomst ‘nieuwe’ woning;
  • Kopie verkoopovereenkomst woning huidige woning;
  • Overzicht openstaande hypothecaire lening.

Op basis van deze gegevens maak ik een berekening waarin de verdeling van de schuld en het eigen vermogen goed zichtbaar wordt. Daarnaast maak ik een scenario-schets van een toekomstige verkoop van de aangekochte, of nog aan te kopen woning. Dit geeft inzicht in de verdeling van de mogelijke overwaarde of schuld bij een eventuele toekomstige verkoop en hoe dit effect heeft op jullie eigenwoning reserve. Deze berekening vormt de basis voor de draagplichtovereenkomst.

Hulp bij, of een vraag over de draagplichtovereenkomst?

Ben je op zoek naar iemand die je kan helpen met de berekening en het opstellen van de draagplichtovereenkomst. Of wil je eerst inzicht in de mogelijkheden een draagplichtovereenkomst in jullie situatie biedt? Ik help je graag.

Bel 0620608999

e-mail naar advies@vanalex.nlOnderlinge vorderingsovereenkomst/vergoedingsrecht

Als de ene partner investeert in het vermogen van de andere partner, of in een gezamenlijk vermogen een groter deel heeft geïnvesteerd dan de andere partner, is het gevolg een scheve (economische) eigendomsverhouding. Je kunt dit opnemen in een overeenkomst waarin vastlegt dat de ene partner een vordering ter hoogte van de investering heeft op de andere partner.

Wil je meer weten over het vergoedingsrecht?