Ik wil graag kennis
maken met alex
17-06-2021

Eigenwoningreserve (EWR) ofwel overwaarde wat is het?

Als partner 1 met eigen middelen investeert in het vermogen van partner 2, of in een gezamenlijk vermogen een groter deel heeft geïnvesteerd dan partner 2, is het gevolg een scheve (economische) eigendomsverhouding.

Partner 1 en 2 kopen gezamenlijk een woning van € 300.000,-, waarvan € 200.000,- wordt gefinancierd middels een gezamenlijk hypothecaire lening en de overige € 100.000,- betaalt partner 1 uit eigen middelen. Partner 1 zal bij een relatiebreuk, in veel gevallen, de inleg (€ 100.000,-) terug willen krijgen. Dit is een goed voorbeeld van een situatie waarin er sprake is van een vergoedingsrecht.

 

Hoe wordt het vergoedingsrecht berekent?

Voor investeringen die zijn gedaan vóór 1 januari 2012 geldt de ‘nominaliteitsleer’. Daarmee bedoel ik dat het ‘terug te krijgen’ vergoedingsrecht gelijk is aan het bedrag dat destijds is ingelegd door één van beide partners.

Betreft jouw situatie een investering na 1 januari 2012 dan geldt de ‘beleggingsleer’; Dan stijgt of daalt je investering procentueel mee met de waarde van het object waarin geïnvesteerd is. In dit voorbeeld is die deelverhouding dus (€ 100.000,-/ € 400.000,-) 25%. Wordt bij het einde van het huwelijk de woning verkocht voor € 500.000,-, bedraagt het vergoedingsrecht dus € 125.000,-. De investering is dus in waarde meegestegen met het object.

 

Er wordt gesproken over “eigen middelen”. Wat zijn eigen middelen?

‘Eigen middelen’ zijn middelen die uitsluitend aan één partij toebehoren. Bij echtgenoten en geregistreerd partners kan dit bijvoorbeeld in huwelijkse voorwaarden zijn vastgelegd. Ook is het mogelijk dat één van de partijen een schenking of erfenis ontvangen heeft onder uitsluitingsclausule (dat is een voorwaarde die de schenker of erflater heeft gesteld, die inhoudt dat de schenking of de erfenis niet in de goederengemeenschap valt).

Hebben samenwoners ook vergoedingsrechten?

De regeling over vergoedingsrechten is voor echtgenoten en geregistreerd partners expliciet in de wet opgenomen. Voor samenwoners niet. Voor hen geldt het algemeen vermogensrecht. Het bestaan van een vergelijkbaar vergoedingsrecht wordt voor samenwoners wel aangenomen, maar in beginsel geldt voor hen ook voor investeringen na 1 januari 2012 de nominaliteitsleer.

Wil je meer weten of een berekening laten maken die betrekking heeft op jullie specifieke situatie? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens.

Echt onafhankelijk

Ik adviseer altijd alleen op basis van jouw of jullie situatie, wensen en mogelijkheden. Altijd echt onafhankelijk want ik bemiddel niet in financiële producten.

RFEA

Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur ben ik onderdeel van een groot netwerk van specialisten, waar kennisdeling en samenwerkingen mogelijk zijn.

Persoonlijk

Iedere situatie is uniek en elk persoon is anders daarom doorloopt iedereen een uniek traject, zo is geld en gevoel in balans zijn en worden de gestelde doelen gehaald.

Oplossingsgericht

Denken in oplossingen en daarna uitvoeren met een gezonde dosis daadkracht. Zo gebruik ik de energie van het probleem om het gestelde doel te bereiken!

Private Life Planner

Als erkend Private Life Planner kan ik je helpen met levensdoelstelling, samen zorgen we ervoor dat jouw doelen centraal staan en geld slechts een middel is.

Transparant

Helderheid over jouw situatie en helderheid over de diensten en vergoedingen die ik hanteer. Zo werken we samen op een transparante wijze, zonder verrassingen achteraf.

Echt onafhankelijk

Ik adviseer altijd alleen op basis van jouw of jullie situatie, wensen en mogelijkheden. Altijd echt onafhankelijk want ik bemiddel niet in financiële producten.

RFEA

Als Register Financieel Echtscheidingsadviseur ben ik onderdeel van een groot netwerk van specialisten, waar kennisdeling en samenwerkingen mogelijk zijn.

Persoonlijk

Iedere situatie is uniek en elk persoon is anders daarom doorloopt iedereen een uniek traject, zo is geld en gevoel in balans zijn en worden de gestelde doelen gehaald.

Oplossingsgericht

Denken in oplossingen en daarna uitvoeren met een gezonde dosis daadkracht. Zo gebruik ik de energie van het probleem om het gestelde doel te bereiken!

Private Life Planner

Als erkend Private Life Planner kan ik je helpen met levensdoelstelling, samen zorgen we ervoor dat jouw doelen centraal staan en geld slechts een middel is.

Transparant

Helderheid over jouw situatie en helderheid over de diensten en vergoedingen die ik hanteer. Zo werken we samen op een transparante wijze, zonder verrassingen achteraf.