Ik wil graag kennis
maken met alex
14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

Afkoop van partneralimentatie is bijna exacte wetenschap

Bij een echtscheiding is partneralimentatie een van de meest conflictgevoelige onderwerpen. Tijdens de scheiding, maar ook jaren daarna kan een conflict hierover ontstaan of weer aanwakkeren. Soms met lange en dure gerechtelijke procedures tot gevolg. Om in de toekomst discussies over de hoeveelheid en de duur van partneralimentatie te voorkomen, kan de afkoop van partneralimentatie een uitkomst bieden. 

Waarom afkoopsom?

Na de scheiding is de ene partner veelal partneralimentatie verschuldigd aan de ander. Partneralimentatie is als het ware een periodieke uitkering. Voor veel ex-partners is het afkopen van de partneralimentatie een manier om weer financieel onafhankelijk of los van de ander te zijn. Geen betalingsverplichting voor de alimentatieverplichtige (betaler) en geen onzekerheid over de toekomstige alimentatie voor de alimentatiegerechtigde (ontvanger). Maar deze financiële constructie heeft behoorlijk wat voeten in de aarde.

Berekening is hogere wiskunde

Elke scheidingssituatie is anders en de rekensom dus complex. De berekening is soms zelfs zo ingewikkeld dat het bijna een exacte wetenschap is. Daar komt bij dat het cruciaal is om met de juiste timing onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen en uit te voeren, om grote nadelige fiscale consequenties te voorkomen. Het is dus essentieel om alle aspecten op een rij te krijgen wanneer je gaat scheiden. Zowel civiel als fiscaal. In dit artikel lees je over de civiele aspecten van de afkoopsom. Civiel betekent in dit geval verbonden aan het burgerlijk recht.

Civiele aspecten afkoop

De afkoop van partneralimentatie is in feite een afkoop tot verplichting van het betalen van alimentatie aan de ontvanger. Laatstgenoemde ziet in ruil voor een geldbedrag of meer vermogen bij de vermogensverdeling af van verdere bijdragen in diens levensonderhoud. Omdat een dergelijke afkoop in onderling overleg overeen dient te worden gekomen, komt er in de meeste gevallen geen rechter in het spel. Iets dat voor veel (toekomstig) ex-partners als positief wordt ervaren. Omdat het afkopen van alimentatie meestal wordt geïnitieerd door de betalende ex-partner, is het goed om stil te staan bij een aantal voor- en nadelen die verbonden zijn aan deze potentiële afkoop.

Voordelen voor betaler

  • Verplichting wordt in één keer afgelost
  • Vanwege de extra zekerheid voor de ontvanger, zou deze mogelijk akkoord kunnen gaan met een lagere afkoopsom dan de totale optelsom van de constante waarde van de toekomstige verplichting.
  • Een wijziging van alimentatie is in de toekomst uitgesloten, ongeacht situatiewijzigingen. Een verzoek tot alimentatieverhoging is dus ook niet mogelijk.

Nadelen voor betaler

  • Als de ontvanger binnen afzienbare tijd na de echtscheiding hertrouwt, gaat samenwonen of overlijdt, zou de alimentatieverplichting komen te vervallen. Bij afkoop is er in dat geval te veel betaald.
  • Bij overlijden van de betaler stopt de alimentatieverplichting. Door afkoop is de nalatenschap kleiner.
  • Andere veranderingen die zouden leiden tot een lagere alimentatie hebben geen gevolgen meer. Wanneer de ontvanger bijvoorbeeld de loterij wint, een grote erfenis krijgt of een goed betaalde baan vindt, heeft dit geen gevolgen (ook niet met terugwerkende kracht) voor de alimentatie. 

Wanneer is een afkoopsom het voordeligst?

De afweging om voor een afkoopsom te kiezen wordt natuurlijk uiteindelijk gemaakt door zowel de betaler als de ontvanger van partneralimentatie. Met een afkoopsom weten beide ex-partners gelijk waar ze aan toe zijn.

Deze constructie is met name voordelig wanneer er geen kinderen betrokken zijn bij het scheidingsproces en er sprake is van een eigen woning en een bovengemiddeld inkomen van beide partijen. In dat geval komen partners namelijk over het algemeen niet in aanmerking voor toeslagen en zijn de “belastingtechnische nadelen” toch al een gegeven door het hogere inkomen.

Bovendien kan een dergelijke afkoopsom worden gebruikt als financiële buffer om woonwensen na de scheiding te realiseren.  

Uitruil met overwaarde huis

In sommige gevallen is het mogelijk om de afkoopsom van partneralimentatie als het ware te ruilen voor het aandeel in de overwaarde in de woning. In dat geval koopt de betaler de partneralimentatie met zijn deel van de overwaarde van het gezamenlijke huis. Een vereiste voor deze constructie is dan dat degene die in de woning wenst te wonen, de ontvanger van de partneralimentatie zou zijn.

Afkoopsom in jouw situatie: wel of niet doen?

Wil je het financiële plaatje van jullie echtscheiding in kaart brengen? Of vraag je je af of de afkoopsom van partneralimentatie is jouw situatie voordelig is? Ik help je graag met een financieel advies op maat. Neem contact op voor een vrijblijvend telefonisch gesprek of een afspraak. 

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer