Ik wil graag kennis
maken met alex
16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

Wanneer je gaat scheiden heb je al genoeg aan je hoofd. Daarbij komt dat je veel moeilijke woorden tegen zult komen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van die moeilijke woorden vind je hieronder terug in de woordenlijst. Het is een dynamische lijst, gezien ik deze met de terugkoppeling van mijn cliënten blijf aanvullen. Ben je zelf een begrip tegen gekomen dat voor jou onbegrijpelijk is? Neem dan vooral contact met me op, mogelijk kan ik je helpen!

Woordenlijst bij scheiden

Draagkrachtvergelijking / jusvergelijking

Een jusvergelijking of draagkrachtvergelijking kijkt naar de laagste van de bedragen in de vergelijking.

Forfaitair

Om de draagkracht vast te stellen wordt op forfaitaire wijze bepaald en vastgelegd om welk bedrag het gaat. De berekening gaat volgens een vast bedrag (forfait is Frans voor vast bedrag).

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Bij het vaststellen van de draagkracht wordt naar het inkomen van beide (ex-)partners gekeken. Afhankelijk van deze inkomens kan er aanspraak worden gedaan op een combinatiekorting.

Tremanorm(en)

De tremanormen zijn vastgelegd door de Expertgroep Alimentatienormen. Deze worden tweejaarlijks aangepast op basis van wetgeving en de fiscale cijfers.

Variabele loonbestanddelen

Voor het vaststellen van het netto besteedbaar gezinsinkomen is zicht op de onderdelen van dit inkomen die variabel zijn nodig.

Voljaarspartnerschap

Een scheiding betekent het einde van een fiscaal partnerschap. Een fiscaal partnerschap betekent dat je samen aangifte doet en inkomsten en aftrekposten verdeelt. Een dergelijk partnerschap heeft gevolgen voor de heffingskortingen die je krijgt. De keuze om het hele jaar fiscale partners te zijn heet het voljaarspartnerschap. Je geeft dit bij je belastingaangifte aan. Ex-partners kunnen zo, ondanks een scheiding gedurende het jaar, door de Belastingdienst worden beschouwd als partners voor het complete jaar.

Zorgkorting

De zorgkorting hangt samen met de dagen dat de niet-verzorgende ouder voor de kinderen zorgt. Het is onderdeel van een rekensom van alimentatie en de aftrek hiervan in relatie tot wie er zorgdraagt voor de kinderen. De formule voor de onderhoudsbijdrage is een relatief simpele rekensom: onderhoudsbijdrage – zorgkorting = bijdrage aan de verzorgende ouder (kinderalimentatie).

Zvw-premie

De inkomensafhankelijke bijdrage Zwv is een premie. Deze betaal je wanneer je inkomsten hebt zoals loon, pensioen of een uitkering. In veel gevallen betaalt de werkgever deze premie of wordt het ingehouden op je loon en zodoende betaald aan de Belastingdienst. in sommige gevallen betaal je deze premie zelf, bijvoorbeeld als ondernemer of freelancer of wanneer je inkomsten hebt waar een werkgever geen Zwv over betaalt. Wanneer je periodieke uitkeringen als alimentatie ontvangt, betaal je de bijdrage Zwv via een aanslag aan de Belastingdienst. 

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer