Ik wil graag kennis
maken met alex
12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

Gevolgen keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023

Je pensioen. Voor velen complex en voor sommigen vrijwel ongrijpbaar. Zeker wanneer je gaat scheiden. Met de komst van een wetswijziging wordt het nog een slag ingewikkelder om een beeld te krijgen van alle mogelijke pensioenscenario’s. Wat moet je weten over deze wet en waarmee moet je rekening houden in het geval van scheiding? Ik vertel het je aan de hand van een voorbeeld.

Keuzerecht bedrag ineens

Vanaf 1 januari 2023 kun je er als pensioengerechtigde voor kiezen om op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen ineens uit te laten keren. Dit heet het keuzerecht wet bedrag ineens.

Regie over pensioenvermogen

Het nieuwe keuzerecht geeft pensioengerechtigden op het moment van pensioneren meer flexibiliteit en regie over het opgebouwde pensioenvermogen: de pensioenvoorzieningen tussen werkgever en werknemers en lijfrentevoorzieningen.

Welvaart in eerste jaren

Onderzoek heeft uitgewezen dat gepensioneerden in de beginjaren van hun pensionering meer uitgeven dat in de jaren daarna. Met de keuzevrijheid en dus flexibiliteit om een bedrag ineens vrij te maken wordt de welvaart in deze jaren dus vergroot. 

Gevolgen wetswijziging

De uitbreiding van het keuzerecht maakt het lastiger om overzicht te houden over jouw (gedeeld) pensioen na scheiding. Juist omdat je alles in eigen hand hebt. Wanneer je gescheiden bent, zijn de consequenties van je keuze bovendien lastiger te overzien. Zo gelden er bij gebruikmaking van dit nieuwe recht de volgende voorwaarden met betrekking tot het (partner)pensioen:

  • Er is geen toestemming nodig van de (ex-)partner wanneer gedeeltelijke afkoop uitsluitend ziet op oudedagspensioen.
  • De (ex)-echtgenoot dient toestemming te geven wanneer gebruikmaking van het afkooprecht leidt tot een verlaging van het partnerpensioen.

Potentiële problemen keuzerecht & pensioen

De complicaties met pensioenen bij scheidingen komen zijn onder te verdelen in: verhoudingen tussen (ex-)partners, inkomstenbelasting en toeslagen.

Verhoudingen tussen (ex-)partners

Wanneer de scheiding binnen twee jaar gemeld is aan de pensioenuitvoerder, dan keert deze het verevende pensioen rechtstreeks uit aan de vereveningsgerechtigde. Voor wat betreft de afkoop geldt hetzelfde: de pensioenuitvoerder zal een evenredig deel van de uitkering ineens rechtstreeks uitkeren aan de vereveningsgerechtigde. 

Scheidingen worden in veel gevallen niet binnen twee jaar na de scheiding doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. Hierdoor dient de pensioengerechtigde een deel van diens pensioen te voldoen aan de ex-echtgenoot. Dat geldt ook bij deze gedeeltelijke afkoopregeling. Voor de vereveningsgerechtigde partner is het vervolgens lastig om te controleren waar diegene recht op heeft, wat grote problemen als gevolg kan hebben.

Door tariefcorrectie belastingnadeel voor beiden

Bij de vereveningsgerechtigde wordt de uitkering ineens belast met inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. De uitkering kan hierdoor (deels) ineens in een hoger belastingtarief vallen, waardoor de vereveningsgerechtigde meer belasting moet betalen.

Wanneer de volledige uitkering via de vereveningsplichtige loopt, kan er een tariefverschil ontstaan tussen de belasting van de uitkering en de aftrek van het deel dat doorbetaald wordt. Dit tariefverschil komt dan ten laste van de vereveningsplichtige.

Terugbetalen huur- en zorgtoeslag

Het bedrag ineens is een eenmalige uitkering waardoor het inkomen uit werk en woning en daarmee ook het verzamelinkomen stijgt. Hierdoor verlaagt het recht op toeslagen (huur- en zorgtoeslag). Het terugbetalen van een deel van deze toeslagen bij de definitieve berekening kan grote financiële consequenties hebben.

Prognose pensioenverdeling na scheiding

Vanaf 1 januari 2027 wordt naar verwachting de Wet Verdeling Pensioenen ingevoerd. Door middel van conversie krijgen ex-partners een eigen recht op pensioen. Hierdoor kan de ex-partner zelf keuzes maken om het pensioen met 10% af te kopen en zullen bovenstaande problemen niet meer voorkomen.

Echtscheidingsconvenant

Voor komende scheidingen tot 2027 kan een bepaling in de pensioenparagraaf van het scheidingsconvenant potentiële toekomstige discussies voorkomen. Zo kun je afspreken dat jullie geen gebruik maken van het keuzerecht bedrag ineens, tenzij de ander daarvoor toestemming heeft verleend. Wanneer één van beiden er zonder schriftelijke toestemming alsnog voor kiest om (maximaal) 10% ineens te laten uitkeren, is diegene een boete aan de ander verschuldigd.

Scheidingen sinds 1 mei 1995 

Een grote groep ex-partners heeft sinds 1 mei 1995 op basis van de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding hun pensioen afgewikkeld. Met een addendum op het echtscheidingsconvenant kunnen deze ex-partners afspraken vastleggen over toepassing van de gedeeltelijke afkoopregeling. Weet je niet hoe dit bij jullie is geregeld? Ik informeer je graag!

Pensioenverevening op orde?

De Wet Verevening Pensioenen bij scheiding heeft consequenties voor scheidingen. Wil je weten wat de impact van deze wet is voor jullie scheiding en zorgen dat jullie de zaken goed geregeld hebben? Ik maak de risico’s verbonden aan de afwikkeling van het pensioen inzichtelijk en verleen daar waar nodig ondersteuning om problemen te voorkomen. Zo begeleid ik jullie naar een voor jullie passend financieel advies. Neem contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Gerelateerde artikelen zijn Pensioenverdeling: relatiebreuk bij samenwoners en Verdeling van je pensioen bij scheiding.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer