Ik wil graag kennis
maken met alex
28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

Afkoop partneralimentatie vergt financieel advies

Tijdens en na een echtscheiding is partneralimentatie een van de meest conflictgevoelige onderwerpen. Soms monden dergelijke conflicten uit in langdurige en kostbare gerechtelijke procedures. Om toekomstige discussies over de hoogte en de duur van partneralimentatie voor te zijn, kan partneralimentatie worden afgekocht.

Waarom afkoopsom?

De partneralimentatie die na de scheiding door de ene aan de andere partner wordt betaald, is als het ware een periodieke uitkering. Het afkopen van de partneralimentatie is voor veel ex-partners de weg naar financiële en fiscale onafhankelijkheid. Geen betalingsverplichting voor de alimentatieverplichtige (betaler) en geen onzekerheid over de toekomstige alimentatie voor de alimentatiegerechtigde (ontvanger). Maar deze financiële constructie heeft behoorlijk wat voeten in de aarde, met name fiscaal gezien. Partneralimentatie wordt namelijk gezien als inkomen waar belastingen (inkomstenbelasting en Zvw-premie) over dienen te worden betaald.

Berekening is hogere wiskunde 

Geen scheiding is hetzelfde. De bijbehorende financiële rekensom varieert en is voor veel scheidende partners te ingewikkeld. Soms zelfs zo ingewikkeld dat financieel en fiscaal advies van buitenaf wenselijk of onvermijdelijk blijkt. Ik help jullie graag om op de juiste momenten de juiste zaken schriftelijk vast te leggen en zo grote nadelige fiscale consequenties te voorkomen. In dit artikel lees je welke fiscale aspecten komen kijken bij de afkoopsom van partneralimentatie. Eerder schreef ik over de civiele aspecten van de afkoopsom.

Fiscale aspecten

Afkoop van partneralimentatie heeft scheidingsspecifieke gevolgen voor de te betalen belastingen door de ontvanger. Denk hierbij aan negatieve gevolgen voor wat betreft: inkomstenbelasting, heffingskorting, inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet en toeslagen als kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag.

Hetzelfde geldt voor een verrekening met partneralimentatie in de vorm van een uitruil voor het aandeel in de overwaarde in de woning (of andere vermogensbestanddelen). In deze situatie koopt de betaler de partneralimentatie met zijn deel van de overwaarde van het gezamenlijke huis. Een vereiste voor deze constructie is dan dat degene die in de woning wenst te wonen, de ontvanger van de partneralimentatie zou zijn.

Het vermengen van een vermogensverdeling met een afkoopsom van partneralimentie vereist dus zorgvuldigheid. Met de juiste begeleiding en een voor jullie passend advies is het mogelijk om overzicht te krijgen van jullie financiële situatie en de fiscale knelpunten voortijdig te signaleren. 

Voorkom fiscale problemen

Bij het afkopen van de partneralimentatie is timing uitermate belangrijk. Zo dient de betaling van de afkoopsom te liggen nadat schriftelijk is vastgesteld dat de ontvanger van de som een gewezen echtgenoot (ex-partner) is.

Het is met name belangrijk dat de ontbinding van het huwelijk, het jaar van fiscaal partnerschap en de afkoopsom (al dan niet in ruil voor een deel van de woning, de overwaarde van de woning) binnen hetzelfde jaar vallen. Om dat te bolwerken, biedt het voljaarspartnerschap uitkomst.

Afbouw fiscale aftrekbaarheid partneralimentatie

Sinds 1 januari 2020 is de afbouw van fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie in gang gezet, wat met name gevolgen heeft voor de betaler met een hoog inkomen (> € 68.500,00). De afbouw is als volgt: 2020: 46%, 2021: 43%, 2022: 40%, 2023: 37,05%. In de praktijk heeft dit dus tot gevolg dat er mogelijk minder aftrek genoten kan worden door de betaler dan er heffing wordt voldaan door de ontvanger. Een netto afkoop is vanaf 2020 dus altijd maatwerk.

Netto afkoop partneralimentatie

Belangrijk is om te kijken naar de ‘netto’ afkoop partneralimentatie. Hoe behoudt de ontvanger het recht op toeslagen (bijvoorbeeld kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag). 

Wanneer de ontbinding van het huwelijk en de bijbehorende gemaakte afspraken schriftelijk op de juiste manier zijn vastgelegd en uitgevoerd, zijn fiscale nadelen grotendeels te voorkomen.   

Geef wijzigingen direct door aan de Belastingdienst

Wil je voorkomen dat je achteraf geld moet terugbetalen aan de Belastingdienst, zorg er dan voor dat je elke wijziging in je situatie direct doorgeeft aan de Belastingdienst. Denk aan je inkomen, woonadres of de scheiding zelf.  

Het is niet altijd mogelijk om tijdens de scheiding al toeslagen aan te vragen. Vanwege belastingtechnische redenen, maar ook omdat je mogelijk nog onvoldoende beeld hebt van je financiële situatie (en je recht op toeslagen) na de scheiding. 

Inzicht in fiscale aspecten van jullie scheiding?

Inzicht in jullie financiële situatie is eenvoudiger wanneer jullie hierover afspraken hebben vastgelegd. Bij (de keuze voor) het afkopen van partneralimentatie is het cruciaal om de fiscale aspecten van jullie situatie mee (in overweging) te nemen. Heb je financieel inzicht en advies nodig over jullie scheidingssituatie? Ik denk graag mee. Neem contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer