Ik wil graag kennis
maken met alex
02-01-2020

Bijdrage in levensonderhoud

De Nederlandse wetgeving stelt dat er een onderhoudsplicht is voor echtgenoten en geregistreerde partners. Eveneens hebben ouders hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen (in ieder geval) tot ze 21 jaar zijn. Dit wordt in de volksmond partneralimentatie of kinderalimentatie genoemd.

Partneralimentatie

Een uitkering tot levensonderhoud van de gewezen echtgenoot. Onder partneralimentatie wordt mede verstaan de bijdrage ten behoeve van de gewezen geregistreerde partner.

Kinderalimentatie

Een bijdrage van de niet-verzorgende ouder in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn kind(eren). Onder kinderalimentatie wordt mede verstaan de bijdrage ten behoeve van al dan niet door de vader erkende kinderen.

Hulp nodig bij alimentatievraagstukken? Neem contact met mij op via mail of bel 06 20 60 89 99

Wanneer heb je recht op alimentatie?

Ik zeg het vaker maar ook hier geldt elke situatie is anders. De bijdrage in de kosten van het levensonderhoud is al aanwezig tijdens het huwelijk, de bijdrage in kosten van levensonderhoud stopt niet na het huwelijk. Per situatie wordt bij het vaststellen van deze bijdrage gekeken naar inkomen en levensstandaard. Hierbij is het uitgangspunt dat de levensstandaard van de kinderen niet verandert na de echtscheiding. Partneralimentatie is bedoeld voor de ex-partner die zelf niet voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien.

Hoe bereken ik de hoogte van het alimentatiebedrag?

Na het vaststellen van de behoefte wordt er een draagkrachtberekening gemaakt om te bepalen hoeveel alimentatie er betaald moet worden en door wie. Een draagkrachtberekening kan zeer complex zijn, de verschillende variabelen die meespelen hebben direct invloed op de uitkomst. Dit maakt het lastig maakt om een eenvoudige voorbeeldberekening te laten zien. Bovendien zijn er twee mogelijke rekenmodellen: het bruto-model en het netto-model. Wil je weten hoe deze modellen verschillen? Dan verwijs ik je graag naar tremanormen.nl (website van De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak)

Heb je hulp nodig bij het maken van een draagkrachtberekening? Neem contact met mij op via mail of bel 06 20 60 89 99

Kunnen bestaande afspraken over alimentatie gewijzigd worden?

In een echtscheidingsconvenant worden afspraken rondom alimentatie vastlegt. Het komt vaak voor dat gaandeweg je situatie wijzigt. Denk aan wijzigingen in de wet- en regelgeving, inkomen, leeftijd van de kinderen, pensionering, overlijden of een wijziging in de omgangsregeling met de kinderen. Nieuwe afspraken omtrent alimentatie worden vastgelegd in een aanvullende overeenkomst waardoor mogelijk oude afspraken uit het echtscheidingsconvenant komen te vervallen.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer