Ik wil graag kennis
maken met alex
01-04-2019

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij een (echt)scheiding

Gesubsidieerde rechtsbijstand (mediation en advocaat op toevoeging) is een tegemoetkoming in de kosten van een mediator of advocaat voor mensen met een lager inkomen. De tegemoetkoming komt voort uit de wet op de rechtsbijstand. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op basis van de huidige situatie maar herberekend op basis van de situatie na de (echt)scheiding. De Raad van de Rechtsbijstand beoordeelt in de nieuwe situatie of de reeds toegekende tegemoetkoming volledig of deels terugbetaald dient te worden.

Hoe werkt gesubsidieerde rechtsbijstand?

Je kunt voordat je aan je scheidingstraject start een verzoek doen via je mediator of advocaat (mits deze ingeschreven staat in het register van de Raad voor Rechtsbijstand). Op basis van je inkomen wordt er bepaald of je wel of niet in aanmerking komt voor de toevoeging. Je hebt geen recht meer op gesubsidieerde rechtsbijstand als het verzamelinkomen (cijfers 2019) hoger is dan €26.900 (voor alleenstaanden) of €38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind).

Je scheidingstraject wordt doorlopen samen met je mediator of advocaat en aan het einde van het traject wordt er bekeken of er een resultaat is behaald. Met andere woorden: heeft het traject je financieel iets opgeleverd. Op basis van een resultaatbeoordeling bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand of de ontvangen toevoeging geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken. Het kan dus zijn dat je aan het einde van het traject te horen krijgt dat je een gedeelte of alles dient terug te betalen.

Geen vervelende (financiële) verrassingen achteraf…

Er ontstaat vaker onduidelijkheid over regelingen. Vooraf is de situatie niet altijd zo overzichtelijk dat je kunt beoordelen of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bovendien wordt er achteraf ook gekeken naar zaken die na de afwikkeling heel anders kunnen zijn dan voorafgaand. Denk bijvoorbeeld aan vermogen wat verkregen is door de verkoop van de (gezamenlijke) woning.

Spreek je verwachtingen over het afgesproken tarief en bijbehorende dienstverlening uit en te controleer het voordat je hiermee akkoord gaat. Het is in ieders belang dat je van elkaar weet wat je van elkaar kan en mag verwachten, zodat je geen vervelende financiële verrassing te wachten staat.

Casus:

Onderstaand voorbeeld geeft een beeld van een situatie waarin het vermogen slechts met een klein bedrag wordt overschreden, dit kleine bedrag heeft grote gevolgen.

Partner 1 en partner 2 hebben besloten hun relatie beëindigen en te scheiden. 

Hun gezamenlijk vermogen bestaat uit een woning gekocht voor €200.000,-, hierop rust eveneens een hypothecaire lening van €200.000,-. De woning wordt voor €230.000,- verkocht. Daarnaast beschikken zij nog over €500,- aan spaargeld wat verdeeld moet worden. Op basis van hun inkomens komen ze in aanmerking voor mediation op toevoeging.

De verdeling ziet er als volgt uit:

Na afronding van de echtscheiding vindt er een resultaatbeoordeling plaats. Hieruit blijkt dat partner 1 en partner 2 een vermogen hebben dat gelijk of hoger is dan de resultaatgrens. Partner 1 en partner 2 ontvangen nu een brief van de Raad voor Rechtsbijstand waarin wordt aangekondigd dat de toevoeging wordt ingetrokken vanwege het resultaat. Hierdoor moeten de kosten voor de mediation alsnog zelf worden betaald. De woning is immers verkocht en het spaargeld is verdeeld. Het vermogen is nu hoger dan €15.180,- (heffingsvrij vermogen, cijfers 2019) per persoon. Let op: ook als je het geldbedrag nog niet hebt ontvangen maar er wel recht op hebt, telt deze dit mee in de resultaatbeoordeling. Je hebt dan namelijk een vordering op dat geldbedrag.

Belangrijke feiten op een rij:

  • Je hebt geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als het vermogen (zoals spaargeld of een tweede huis) in box 3 in het peiljaar hoger is dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen.
  • Je hebt geen recht meer op gesubsidieerde rechtsbijstand als het verzamelinkomen (cijfers 2019) hoger is dan €26.900 (voor alleenstaanden) of €38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind).
  • Bij de beoordeling van de aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar (peiljaar).
  • Met betrekking tot de hoogte van een tegemoetkoming geldt: Hoe hoger je inkomen, hoe meer eigen bijdrage jezelf betaalt.

Wil je alles weten over gesubsidieerde rechtsbijstand kijk dan op de website.

Samenwerken

Samen sta je sterk! Als echtscheiding specialist werk ik vaak samen met collega’s, want samen weet je meer en ervaringen uit voorgaande situaties kunnen je helpen nu betere adviezen te geven. Dit artikel komt voort uit een samenwerking met Erik Stuurwold (Splitting).

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer