Ik wil graag kennis
maken met alex
22-05-2019

Partneralimentatie bij einde samenwonen

Als samenwoner ben je niet verplicht om alimentatie aan je partner te betalen. Je bent immers niet een verbintenis aangegaan waarin je dat hebt vastgelegd, zoals bij geregistreerd partnerschap of het huwelijk. Ondanks het feit dat samenwoners geen onderhoudsverplichting naar elkaar hebben, is het wel mogelijk onderling een afspraak te maken over een onderhoudsvoorziening.

Welke mogelijkheden heb je als samenwoner?

Als je als samenwoner uit elkaar gaat, ben je elkaar geen partneralimentatie verschuldigd. Geen van beide partners kan dit via de rechter afdwingen tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in een samenlevingsovereenkomst of in een ander dergelijk contract. Let op, er zijn verschillen met betrekking tot de fiscale behandeling van partneralimentatie bij ex-samenwoners ten opzichte van geregistreerde of gehuwde ex-partners. Het is belangrijk hier goed op te letten bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken.

Waaraan moet de afspraken tot onderhoudsvoorziening voldoen?

Op het moment dat je als samenwoner afspraken maakt over partneralimentatie moet je rekening houden met een aantal voorwaarden;

  • Het moet contractueel vastgelegd zijn;
  • Er is sprake van een dringende en morele verplichting;
  • Vastgestelde alimentatiebedrag mag de Tremanorm niet overschrijden;

Afspraken over partneralimentatie maken als samenwoner

Woon je samen en wil je vooraf afspraken maken over mogelijk partneralimentatie mocht jullie relatie ten einde komen, zorg er dan voor dat je alles goed vastlegt. Bijvoorbeeld bij de notaris in een samenlevingsovereenkomst of in een apart contract, daar kan ik jullie ook in adviseren. Wil je meer weten, neem gerust contact met mij op via: 0620608999

Dringende en morele verplichting

Een dringende en morele verplichting is helaas niet eenduidig te formuleren, het heeft heel vak met een gevoel van maatschappelijke opvatting ofwel eerlijkheid te maken. Zo is het bijvoorbeeld logischer dat een ex-partner financiële ondersteuning krijgt na 25 jaar samenwonen, dan na 6 maanden samenwonen. Helemaal wanneer de partner altijd voor het huishouden en de kinderen heeft gezorgd en geen carrière heeft gemaakt. Dit is een veel voorkomend voorbeeld, er zijn echter nog tal van situaties te bedenken waarbij de morele plicht van toepassing is.

Wat zijn Tremanormen?

Dit zijn normen/ richtlijnen die, door de Expertgroep Alimentatienormen, worden aanbevolen te hanteren bij de vaststelling van alimentatie. De Normen zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), dit is de onafhankelijke beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie in Nederland. Meer informatie kun je hier vinden: www.rechtspraak.nl

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer