Ik wil graag kennis
maken met alex
14-10-2019

1 jan 2020: nieuwe wetgeving – partneralimentatie

De nieuwe regelgeving met betrekking tot partneralimentatie gaat grote gevolgen hebben zo verandert de standaard termijn van 12 jaar  naar 5 jaar* Daarnaast moet er vanaf 1 januari een berekening van de behoefte en de draagkracht door de rechter worden aangehecht aan de beschikking (dit was voorheen niet verplicht). Het is verstandig om nu al te kijken naar de veranderingen, in principe betekent het niet dat je met alle stappen rondom je echtscheiding hoeft te wachten tot 1 januari 2020 (het moment waarop de nieuwe wetgeving van kracht gaat), maar je kunt er wel voor kiezen om het verzoek tot echtscheiding pas in te dienen in het nieuwe jaar. Op die manier kun je er nu al op anticiperen, het kan in jouw situatie ook gewenst zijn om dit jaar alles nog af te ronden. Ik kijk graag mee om voor jullie situatie de gevolgen hiervan in kaart te brengen.

*Hierop gelden een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen op de standaard 5 jaar termijn bij partneralimentatie

Huwelijken met jonge kinderen

Hebben jullie jonge kinderen (12 jaar of jonger). De partneralimentatie loopt dan door tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Huwelijken langer dan 15 jaar

Langdurige huwelijken langer dan 15 jaren, waarbij de alimentatiegerechtigde hoogstens 10 jonger is dan de AOW leeftijd. Hiervoor geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt, dus maximaal 10 jaar.

Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder

Ben jij 50 jaar of ouder en alimentatiegerechtigden en langer dan vijftien jaar getrouwd zijn, dan heb je recht op tien jaar alimentatie (deze uitzondering vervalt over zeven jaar).

Mogelijke uitzonderingen die door de rechter kunnen worden bepaald (hardheidsclausule)

Mogelijke andere uitzonderingen zullen door de rechter worden bepaald. Hierbij kun je denken een verzoek tot verlenging van de partneralimentatie bij uitzonderingen zoals partners die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens het huwelijk of voor een gehandicapt kind zorgen. De wetgever heeft voor deze individuele gevallen geen vaste regels bepaald, jurisprudentie zal hierover in de toekomt uitsluitsel moeten geven.

Er zijn ook aan aantal zaken die niet gewijzigd worden zoals:

  • Ongehuwden hebben geen wettelijk recht op partneralimentatie.
  • Het recht op partneralimentatie kan niet in huwelijkse voorwaarden worden uitgesloten.
  • De wettelijke grondslag blijft gelijk.
  • De hoogte van de bijdrage en het inkomen zijn niet wettelijk gedefinieerd (de berekening blijft gebaseerd op de Trema norm).
  • De wettelijke bepalingen betreffende wijziging van de partneralimentatie blijven gelijk.

Het is nu erg belangrijk op op het juiste moment besluiten te nemen en in ieder geval een goed advies in te winnen. Het moment waarop jullie het verzoek tot echtscheiding indienen kan namelijk grote gevolgen hebben.

Ik help je graag om de gevolgen op een rij te zetten, neem gerust contact met me op wanneer je meer informatie wilt over de nieuwe wet of jullie persoonlijke situatie. Bel 06 20 60 89 99 of mail voor een afspraak.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer