Ik wil graag kennis
maken met alex
21-10-2019

Het verdelen van vermogen bij echtscheiden

het-scheidingsproces-in-twaalf-stappen/. Wanneer de relatie eindigt en jullie definitief uit elkaar gaan, kom je in een fase waarin alles wat jullie gezamenlijk hebben verdeeld moet gaan worden. Tastbare zaken maar vooral ook jullie vermogen. Als je dat goed wilt aanpakken begin je met een vermogensopstelling -een overzicht van al het vermogen wat verdeeld moet worden-. Na het maken van de vermogensopstelling kan het verdelen van het vermogen beginnen. Ik zal in dit artikel uitleggen hoe vermogensverdeling werkt, hoe ik dat aanpak en waar je rekening mee moet houden (fase 2 uit het scheidingsproces in twaalf stappen).

Vermogen verdelen: gehuwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

Ben je gehuwd in gemeenschap van goederen wordt alles verdeeld. Dit is eigenlijk de meest eenvoudige vorm van verdelen. Alles wat jullie hebben opgebouwd gedurende de “relatie” wordt evenredig verdeelt.

Vermogen verdelen: gehuwd of geregistreerd partnerschap met voorwaarden

Hebben jij en je partner huwelijksvoorwaarden of partnerschap voorwaarden opgesteld dan wordt de boedel verdeeld volgens de afspraken die jullie hebben vastgelegd. Op zich is dit ook niet ingewikkeld, echter worden afspraken die aan het begin van de relatie gemaakt zijn vaak niet bijgewerkt wanneer er nieuwe zaken aangeschaft worden.

Vermogen verdelen: uit elkaar na samenwonen

Wanneer je hebt samengewoond, hoeven alleen de zaken die jullie samen hebben gekocht of de gezamenlijke schulden tussen jullie verdeeld te worden.

Voor alle drie geldt dat de verdeling eenvoudiger wordt wanneer je een overzichtelijke administratie hebt bijgehouden omtrent de aangeschafte goederen, voor wie is het, wie heeft ze betaald, wanneer is de aankoop gedaan en wat is de waarde. De afspraken die jullie maken met betrekking tot de boedelverdeling worden schriftelijk in het (echtscheidings)convenant vastgelegd.

Het maken van een vermogensopstelling bij echtscheiding

Door het maken van een vermogensopstelling wordt helder weergegeven wat er wordt verdeeld en tegen welke waarde. Het kan zijn dat een van beide partners op basis van de afgesproken verdeling te veel -overbedeeld- krijgt of juist te weinig -onderbedeeld- ontvangt. Is dit het geval wordt er aan de hand van de vermogensopstelling uitgerekend hoe veel er nog verschuldigd is aan de ander.

Zaken die kunnen behoren tot de boedelverdeling:   

  • Roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen, caravan, fiets(en) enzovoorts;
  • Onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privé-vermogen;
  • Banktegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties en dergelijke;
  • Hypotheken, kredieten en andere schulden;
  • Erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen -ook de erfenis die nog niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende aanwezig is-;
  • Schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.

Er zijn een aantal zaken/vermogensbestanddelen die niet verdeeld hoeven worden

  • Erfenis of schenking met uitsluitingsclausule
  • Verknochte goederen en schulden

 

Procedure afwikkeling gemeenschap van goederen

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 2: Wie krijgt wat?

Vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 3: is het eerlijk? 

Vaststellen of er sprake is van  over- of onderbedeling.

 

Procedure afwikkeling beperkte en eenvoudige gemeenschap

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 1.1: Verdelen vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 1.2: Vaststellen vaststellen of er sprake is van over- of onderbedeling.

Stap 2: voorwaarden

Doorlopen stappen in verband met (huwelijkse) voorwaarden met een verrekenbeding.

Stap 2.1: De juridische verrekening – wie heeft recht op welke verrekening?

Stap 2.2: Wie krijgt wat? – de overeengekomen verrekening vaststellen.

Stap 2.3: Vaststellen – de uiteindelijke verrekenvordering vaststellen.

Stap 3: vergoedingsrechten

Vaststellen van eventuele vergoedingsrechten tussen de onderlinge niet te verrekenen privévermogens.

Stap 4: salderen

Verrekenen van de uitkomsten van stap 1.2, stap 2.3 en stap 3

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

06-05-2022

Het verdelen van vermogen bij scheiding

mei Wie krijgt wat bij de scheiding? Dat hangt af van de afspraken die er onderling gemaakt zijn en hoe jullie zijn getrouwd: op huwelijkse voorwaarden, in beperkte - of in algehele gemeenschap van goederen.

Lees meer

13-04-2022

Belastingdienst & scheiden: goed opletten en op tijd regelen

april Er is een aantal belastingzaken waar je goed op dient te letten wanneer je gaat scheiden. In het meest gunstige geval maak je tijdens je relatie al afspraken over de financiën. Wanneer je gaat scheiden heb je namelijk genoeg aan je hoofd. 

Lees meer

03-01-2022

Indexering van partner- en kinderalimentatie 2022

januari De prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij de indexatie van salarissen wordt daardoor ook een omschakeling gemaakt naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

24-12-2021

Onverwachte financiële gevolgen van een scheiding

december Niemand die besluit om te gaan scheiden is daar écht op voorbereid. De financiële gevolgen kennen en overzien zorgt ervoor dat je weet wat je kunt verwachten wanneer je de stap hebt gezet om te gaan scheiden.

Lees meer

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

06-05-2022

Het verdelen van vermogen bij scheiding

mei Wie krijgt wat bij de scheiding? Dat hangt af van de afspraken die er onderling gemaakt zijn en hoe jullie zijn getrouwd: op huwelijkse voorwaarden, in beperkte - of in algehele gemeenschap van goederen.

Lees meer

13-04-2022

Belastingdienst & scheiden: goed opletten en op tijd regelen

april Er is een aantal belastingzaken waar je goed op dient te letten wanneer je gaat scheiden. In het meest gunstige geval maak je tijdens je relatie al afspraken over de financiën. Wanneer je gaat scheiden heb je namelijk genoeg aan je hoofd. 

Lees meer

03-01-2022

Indexering van partner- en kinderalimentatie 2022

januari De prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen worden jaarlijks geïndexeerd. Bij de indexatie van salarissen wordt daardoor ook een omschakeling gemaakt naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

24-12-2021

Onverwachte financiële gevolgen van een scheiding

december Niemand die besluit om te gaan scheiden is daar écht op voorbereid. De financiële gevolgen kennen en overzien zorgt ervoor dat je weet wat je kunt verwachten wanneer je de stap hebt gezet om te gaan scheiden.

Lees meer

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer