Ik wil graag kennis
maken met alex
21-10-2019

Het verdelen van vermogen bij echtscheiden

het-scheidingsproces-in-twaalf-stappen/. Wanneer de relatie eindigt en jullie definitief uit elkaar gaan, kom je in een fase waarin alles wat jullie gezamenlijk hebben verdeeld moet gaan worden. Tastbare zaken maar vooral ook jullie vermogen. Als je dat goed wilt aanpakken begin je met een vermogensopstelling -een overzicht van al het vermogen wat verdeeld moet worden-. Na het maken van de vermogensopstelling kan het verdelen van het vermogen beginnen. Ik zal in dit artikel uitleggen hoe vermogensverdeling werkt, hoe ik dat aanpak en waar je rekening mee moet houden (fase 2 uit het scheidingsproces in twaalf stappen).

Vermogen verdelen: gehuwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

Ben je gehuwd in gemeenschap van goederen wordt alles verdeeld. Dit is eigenlijk de meest eenvoudige vorm van verdelen. Alles wat jullie hebben opgebouwd gedurende de “relatie” wordt evenredig verdeelt.

Vermogen verdelen: gehuwd of geregistreerd partnerschap met voorwaarden

Hebben jij en je partner huwelijksvoorwaarden of partnerschap voorwaarden opgesteld dan wordt de boedel verdeeld volgens de afspraken die jullie hebben vastgelegd. Op zich is dit ook niet ingewikkeld, echter worden afspraken die aan het begin van de relatie gemaakt zijn vaak niet bijgewerkt wanneer er nieuwe zaken aangeschaft worden.

Vermogen verdelen: uit elkaar na samenwonen

Wanneer je hebt samengewoond, hoeven alleen de zaken die jullie samen hebben gekocht of de gezamenlijke schulden tussen jullie verdeeld te worden.

Voor alle drie geldt dat de verdeling eenvoudiger wordt wanneer je een overzichtelijke administratie hebt bijgehouden omtrent de aangeschafte goederen, voor wie is het, wie heeft ze betaald, wanneer is de aankoop gedaan en wat is de waarde. De afspraken die jullie maken met betrekking tot de boedelverdeling worden schriftelijk in het (echtscheidings)convenant vastgelegd.

Het maken van een vermogensopstelling bij echtscheiding

Door het maken van een vermogensopstelling wordt helder weergegeven wat er wordt verdeeld en tegen welke waarde. Het kan zijn dat een van beide partners op basis van de afgesproken verdeling te veel -overbedeeld- krijgt of juist te weinig -onderbedeeld- ontvangt. Is dit het geval wordt er aan de hand van de vermogensopstelling uitgerekend hoe veel er nog verschuldigd is aan de ander.

Zaken die kunnen behoren tot de boedelverdeling:   

  • Roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen, caravan, fiets(en) enzovoorts;
  • Onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privé-vermogen;
  • Banktegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties en dergelijke;
  • Hypotheken, kredieten en andere schulden;
  • Erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen -ook de erfenis die nog niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende aanwezig is-;
  • Schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.

Er zijn een aantal zaken/vermogensbestanddelen die niet verdeeld hoeven worden

  • Erfenis of schenking met uitsluitingsclausule
  • Verknochte goederen en schulden

 

Procedure afwikkeling gemeenschap van goederen

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 2: Wie krijgt wat?

Vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 3: is het eerlijk? 

Vaststellen of er sprake is van  over- of onderbedeling.

 

Procedure afwikkeling beperkte en eenvoudige gemeenschap

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 1.1: Verdelen vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 1.2: Vaststellen vaststellen of er sprake is van over- of onderbedeling.

Stap 2: voorwaarden

Doorlopen stappen in verband met (huwelijkse) voorwaarden met een verrekenbeding.

Stap 2.1: De juridische verrekening – wie heeft recht op welke verrekening?

Stap 2.2: Wie krijgt wat? – de overeengekomen verrekening vaststellen.

Stap 2.3: Vaststellen – de uiteindelijke verrekenvordering vaststellen.

Stap 3: vergoedingsrechten

Vaststellen van eventuele vergoedingsrechten tussen de onderlinge niet te verrekenen privévermogens.

Stap 4: salderen

Verrekenen van de uitkomsten van stap 1.2, stap 2.3 en stap 3

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer