Ik wil graag kennis
maken met alex
21-10-2019

Het verdelen van vermogen bij echtscheiden

het-scheidingsproces-in-twaalf-stappen/. Wanneer de relatie eindigt en jullie definitief uit elkaar gaan, kom je in een fase waarin alles wat jullie gezamenlijk hebben verdeeld moet gaan worden. Tastbare zaken maar vooral ook jullie vermogen. Als je dat goed wilt aanpakken begin je met een vermogensopstelling -een overzicht van al het vermogen wat verdeeld moet worden-. Na het maken van de vermogensopstelling kan het verdelen van het vermogen beginnen. Ik zal in dit artikel uitleggen hoe vermogensverdeling werkt, hoe ik dat aanpak en waar je rekening mee moet houden (fase 2 uit het scheidingsproces in twaalf stappen).

Vermogen verdelen: gehuwd in gemeenschap van goederen of geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

Ben je gehuwd in gemeenschap van goederen wordt alles verdeeld. Dit is eigenlijk de meest eenvoudige vorm van verdelen. Alles wat jullie hebben opgebouwd gedurende de “relatie” wordt evenredig verdeelt.

Vermogen verdelen: gehuwd of geregistreerd partnerschap met voorwaarden

Hebben jij en je partner huwelijksvoorwaarden of partnerschap voorwaarden opgesteld dan wordt de boedel verdeeld volgens de afspraken die jullie hebben vastgelegd. Op zich is dit ook niet ingewikkeld, echter worden afspraken die aan het begin van de relatie gemaakt zijn vaak niet bijgewerkt wanneer er nieuwe zaken aangeschaft worden.

Vermogen verdelen: uit elkaar na samenwonen

Wanneer je hebt samengewoond, hoeven alleen de zaken die jullie samen hebben gekocht of de gezamenlijke schulden tussen jullie verdeeld te worden.

Voor alle drie geldt dat de verdeling eenvoudiger wordt wanneer je een overzichtelijke administratie hebt bijgehouden omtrent de aangeschafte goederen, voor wie is het, wie heeft ze betaald, wanneer is de aankoop gedaan en wat is de waarde. De afspraken die jullie maken met betrekking tot de boedelverdeling worden schriftelijk in het (echtscheidings)convenant vastgelegd.

Het maken van een vermogensopstelling bij echtscheiding

Door het maken van een vermogensopstelling wordt helder weergegeven wat er wordt verdeeld en tegen welke waarde. Het kan zijn dat een van beide partners op basis van de afgesproken verdeling te veel -overbedeeld- krijgt of juist te weinig -onderbedeeld- ontvangt. Is dit het geval wordt er aan de hand van de vermogensopstelling uitgerekend hoe veel er nog verschuldigd is aan de ander.

Zaken die kunnen behoren tot de boedelverdeling:   

  • Roerende goederen: zoals de inboedel, de auto(s), de motor(en), aanhangwagen, caravan, fiets(en) enzovoorts;
  • Onroerende goederen: zoals de koopwoning, een gekochte vakantiewoning, beleggings- of bedrijfspanden die behoren tot het privé-vermogen;
  • Banktegoeden, lijfrentes en opgebouwde vermogens in levensverzekeringen, aandelen, obligaties en dergelijke;
  • Hypotheken, kredieten en andere schulden;
  • Erfenissen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen -ook de erfenis die nog niet verdeeld is omdat er een testament op de langst levende aanwezig is-;
  • Schenkingen die in de gemeenschap van goederen zijn gevallen.

Er zijn een aantal zaken/vermogensbestanddelen die niet verdeeld hoeven worden

  • Erfenis of schenking met uitsluitingsclausule
  • Verknochte goederen en schulden

 

Procedure afwikkeling gemeenschap van goederen

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 2: Wie krijgt wat?

Vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 3: is het eerlijk? 

Vaststellen of er sprake is van  over- of onderbedeling.

 

Procedure afwikkeling beperkte en eenvoudige gemeenschap

Stap 1: wat is van Wie?

Vaststellen welke bezittingen er zijn en tot wiens vermogen dit behoort.

Stap 1.1: Verdelen vaststellen hoe partijen hun gemeenschappelijke vermogensbestandsdelen willen verdelen.

Stap 1.2: Vaststellen vaststellen of er sprake is van over- of onderbedeling.

Stap 2: voorwaarden

Doorlopen stappen in verband met (huwelijkse) voorwaarden met een verrekenbeding.

Stap 2.1: De juridische verrekening – wie heeft recht op welke verrekening?

Stap 2.2: Wie krijgt wat? – de overeengekomen verrekening vaststellen.

Stap 2.3: Vaststellen – de uiteindelijke verrekenvordering vaststellen.

Stap 3: vergoedingsrechten

Vaststellen van eventuele vergoedingsrechten tussen de onderlinge niet te verrekenen privévermogens.

Stap 4: salderen

Verrekenen van de uitkomsten van stap 1.2, stap 2.3 en stap 3

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer

18-11-2020

DE FINANCIËLE KANT VAN JE RELATIE GOED REGELEN: DRAAGPLICHTOVEREENKOMST

november Steeds vaker raak ik in gesprek met stellen die de financiële kant van de relatie vooraf goed willen regelen.

Lees meer

18-11-2020

INDEXERING VAN PARTNER- EN KINDERALIMENTATIE 2021

november Jaarlijks indexeren we prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen. Logischerwijs vindt er bij de indexatie van salarissen ook een vertaalslag plaats naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

19-10-2020

STIEFOUDER, GEZAG EN DE FINANCIËLE GEVOLGEN

oktober De wet kent een bepaling waarin staat bepaald dat naast onder meer ouders en schoonouders, ook stiefouders gehouden zijn tot het leveren van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW)

Lees meer

15-09-2020

EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE.

september Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt.

Lees meer

10-09-2020

DAG VAN DE ECHTSCHEIDING, HEBBEN WE DAAR NOU ECHT EEN DAG VOOR NODIG?

september De gedachte achter of anders gezegd de reden om aandacht te vragen voor de echtscheiding, is een goede gedachte.

Lees meer

13-07-2020

Wat doe je wanneer je ex-partner de alimentatie niet meer kan betalen?

juli Afspraken zijn vastgelegd en alles rondom de alimentatie na de scheiding is goed geregeld. Als je uit elkaar gaat blijf je namelijk financieel een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar houden.

Lees meer

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer

18-11-2020

DE FINANCIËLE KANT VAN JE RELATIE GOED REGELEN: DRAAGPLICHTOVEREENKOMST

november Steeds vaker raak ik in gesprek met stellen die de financiële kant van de relatie vooraf goed willen regelen.

Lees meer

18-11-2020

INDEXERING VAN PARTNER- EN KINDERALIMENTATIE 2021

november Jaarlijks indexeren we prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen. Logischerwijs vindt er bij de indexatie van salarissen ook een vertaalslag plaats naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

19-10-2020

STIEFOUDER, GEZAG EN DE FINANCIËLE GEVOLGEN

oktober De wet kent een bepaling waarin staat bepaald dat naast onder meer ouders en schoonouders, ook stiefouders gehouden zijn tot het leveren van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW)

Lees meer

15-09-2020

EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE.

september Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt.

Lees meer

10-09-2020

DAG VAN DE ECHTSCHEIDING, HEBBEN WE DAAR NOU ECHT EEN DAG VOOR NODIG?

september De gedachte achter of anders gezegd de reden om aandacht te vragen voor de echtscheiding, is een goede gedachte.

Lees meer

13-07-2020

Wat doe je wanneer je ex-partner de alimentatie niet meer kan betalen?

juli Afspraken zijn vastgelegd en alles rondom de alimentatie na de scheiding is goed geregeld. Als je uit elkaar gaat blijf je namelijk financieel een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar houden.

Lees meer