Ik wil graag kennis
maken met alex
15-09-2020

EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE

Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt. Het maakt in deze ook nog een verschil of diegene samenwoont of een geregistreerd partnerschap/huwelijk aangaat met deze nieuwe partner. Eigenlijk draait het allemaal om draagkracht, je kijkt bij de bepaling van zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie naar het gezinsinkomen ten tijde van de echtscheiding, dat is het uitgangspunt. Op basis daarvan wordt de draagkracht berekent. De draagkracht kan in het geval van een nieuwe partner veranderen, waardoor er een kans is dat de kinderalimentatie in hoogte verschilt als de berekening opnieuw wordt gedaan. In onderstaande casus beschrijf ik een voorbeeldsituatie en de meest voorkomende uitkomsten.

Geval blijft dat alle situaties uniek zijn en de benodigde expertise gewenst is om deze kwesties goed door te kunnen rekenen. Heb je hier een vraag over, neem gerust contact met me op. De intake is altijd vrijblijvend. Bel: 0620608999 of stuur een e-mail.

Casus

Ouder 2 verzorgt drie minderjarige kinderen, gemiddeld draagt ouder 2 hierbij 5 dagen per week de zorg over het kind. Ouder 2 woont alleen met de kinderen. Ouder 1, woont ook alleen en betaald kinderalimentatie.

De zes meest voorkomende situaties op basis van de casus zoals hierboven benoemd:

Ouder 1 gaat samenwonen (geen huwelijk en geen geregistreerd partnerschap)

Kinderalimentatie blijft gelijk

Ouder 1 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft geen kinderen welke deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie blijft gelijk

Ouder 1 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft wel kinderen die deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie blijft gelijk of wordt lager

In dit geval wordt ouder 1 onderhoudsplichtig naar deze kinderen, dit kan ervoor zorgen dat de kinderalimentatie lager wordt (indien ouder 1 onvoldoende draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van alle kinderen)

Ouder 2 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft wel kinderen die deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie wordt lager of hoger

De nieuwe partner wordt stiefouder en daarmee onderhoudsplichtig naar de kinderen, dit heeft een verlagend effect op de kinderalimentatie. Eveneens kan ouder 2 stiefouder worden van de kinderen van de nieuwe partner wat juist een verhogend effect kan hebben op de kinderalimentatie. (indien ouder 2 onvoldoende draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van alle kinderen)

Ouder 2 gaat samenwonen (sluit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, nieuwe partner heeft geen kinderen welke deel uit maken van het nieuwe gezin)

Kinderalimentatie wordt lager

Nieuwe partner wordt stiefouder en daarmee onderhoudsplichtig naar de kinderen van de ouder 2

Ouder 2 gaat samenwonen (geen huwelijk en geen geregistreerd partnerschap)

Kinderalimentatie wordt lager, blijft gelijk of wordt hoger

Uitkomsten/verdieping:

De kinderalimentatie wordt hoger

De hoogte van de kinderalimentatie is gebaseerd op een verdeling van de kosten naar draagkracht. Het inkomen speelt een belangrijke rol in de berekening van de draagkracht, het kindgebonden budget telt hierbij ook mee als inkomen.

Het kindgebonden budget kan aanzienlijk lager worden bijvoorbeeld als ouder 2 eerst alleenstaand is en later gaat samenwonen. In die situatie kan het zo zijn dat het inkomen gelijk blijft maar de draagkracht van ouder 2 wel afneemt. Met als gevolg dat de verdeling niet meer klopt en ouder 1 een hogere bijdrage aan kinderalimentatie zal moeten leveren. Deze situatie voelt vaak oneerlijk, een alleenstaande partner vindt nieuw geluk, gaat samenwonen en de andere partner moet door die keuze meer bijdragen. Toch gaat in deze gevallen de kinderalimentatie vaak omhoog.

De kinderalimentatie blijft gelijk

In de situatie zoals hierboven beschreven blijft in veel geval het gevoel van oneerlijkheid hangen. Je ziet dan ook regelmatig dat dit leidt tot een rechtszaak. In die gevallen is het besluit van de rechtbank wisselend. Soms handelt de rechter op basis van de feitelijke situatie ten aanzien van het kindgebonden budget, met het gevolg zoals hierboven beschreven: de kinderalimentatie wordt hoger.

In andere zaken oordeelt de rechter meer op gevoel en wordt er vastgesteld dat ouder 2 niet de dupe mag worden van de keuze van ouder 1 om te gaan samenwonen. In weze wordt er dan gerekend met het kindgebonden budget bij niet samenwonen waardoor de kinderalimentatie gelijk blijft aan de oorspronkelijke situatie.

De kinderalimentatie wordt lager

Het verlagen van de kinderalimentatie gaat vaak op basis van redelijkheid, zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de ouder 2 die gaat samenwonen, zaken als woonlasten en andere vaste kosten deelt met de nieuwe partner. Het gevolg is dat de draagkracht stijgt, waardoor bij herberekening de bijdrage van ouder 1 -indien de draagkracht daar gelijk is gebleven- in verhouding lager is. Deze situatie kan er toe leiden dat de kinderalimentatie verlaagd wordt. In dit geval dienen beide partijen het eens te zijn over de verdeling of de rechter moet hierin een nieuwe berekening afdwingen. Het is namelijk een afwijking van de norm die geldt voor de berekening.

Hulp bij de berekening of een vraag over jouw situatie?

Heb je hier een vraag over, neem gerust contact met me op. De intake is altijd vrijblijvend. Bel: 0620608999 of stuur een e-mail.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer