Ik wil graag kennis
maken met alex
08-10-2018

Het scheidingsproces in twaalf stappen

Het besluit om te scheiden is veelal een moeilijke en een die niet over een nacht ijs is genomen, en dan… wat moet er allemaal worden geregeld. Ik neem de stappen rustig met je door.

 1. Opstellen ouderschapsplan

  Ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen voor hun minderjarige kinderen. Hierin moet minimaal worden besproken: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders), de manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind, de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kind (kinderalimentatie) en hoe je met elkaar overlegt over belangrijke zaken die jullie kind aangaan.

 2. Verdelen van de bezittingen

  We gaan uit van een verdeling die in balans is. We kijken naar de huwelijkse- en/of samenlevingsvoorwaarden. We maken een vermogensopstelling waarin het duidelijk wordt welk vermogen aan wie toekomt en of er nog verrekend moet worden.

 3. Kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie

  We maken een draagkrachtberekening om te bepalen of, wie en hoeveel alimentatie er betaald moet worden.

 4. Nieuwe financiële situatie

  We kijken samen na dat alles verdeeld is hoe je nieuwe financiële situatie eruitziet. Dit op basis van een netto besteedbaar inkomen, ik houd rekeningen met je inkomsten en de eventuele fiscale voorzieningen.

 5. Verdelen van pensioenen

  We zullen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zorgvuldig bestuderen en bekijken welke mogelijkheden er zijn. Altijd rekening houdend met de (fiscale) regelgeving.

 6. Overlijdensrisico

  We kijken naar de aanwezige overlijdensriscoverzekeringen en naar de risico’s van overlijden tijdens of na de scheiding. Wat zijn de gevolgen hiervan op de gemaakte/te maken afspraken.

 7. Verzekeringen

  Welke verzekeringen zijn er, welke verzekeringen dienen te worden aangepast, wie zet bestaande verzekeringen voort, wie sluit nieuwe en welke.

 8. Toekomstige geschillen

  Gemaakte afspraken zijn vaak niet eeuwig, veranderende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat na de scheiding afspraken geëvalueerd en eventueel aangepast moeten worden. Zeker als er kinderen zijn zullen dergelijke evaluaties regelmatig plaatsvinden.

 9. Echtscheidingsconvenant

  Nu dat alles is besproken en er overeenstemming is bereikt over de verschillende onderwerpen, leggen we alle gemaakte afspraken vast in jullie echtscheidingsconvenant en ondertekenen jullie deze.

 10. Verzoekschrift indienen

  Nu dat we het gehele proces doorlopen hebben kan jullie verzoek tot echtscheiding (echtscheidingsconvenant) samen met jullie ouderschapsplan bij de rechter worden ingediend, dit zal altijd door een advocaat gebeuren.(deze stap is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm)

 11. Uitspraak rechter

  Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken wordt dit aan jullie beiden bevestigd. Dan ondertekenen jullie een akte van berusting. Hiermee geven jullie aan dat jullie je in de uitspraak van de rechter berusten (het een zijn met de uitspraak). Nu de akte van berusting is getekend moet de ze samen met de uitspraak van de rechter naar de Basisregistratie Personen (BRP) worden gestuurd. De scheiding kan nu worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiermee is jullie scheiding formeel en definitief afgerond.(deze stap is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm)

 12. Belastingaangifte in het jaar van scheiden, evaluatie en nazorg.

  In het jaar van scheiden kunnen ex-partners elkaar voor het hele jaar als fiscaal partner aanwijzen. Dit kan voor deze belastingaangifte erg belangrijk zijn vanwege fiscale aandachtspunten die verband houden met de verdeling. Daarnaast evalueren we het scheidingstraject omdat het belangrijk is voor jullie deze fase af te sluiten.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer