Ik wil graag kennis
maken met alex
08-10-2018

Het scheidingsproces in twaalf stappen

Het besluit om te scheiden is veelal een moeilijke en een die niet over een nacht ijs is genomen, en dan… wat moet er allemaal worden geregeld. Ik neem de stappen rustig met je door.

 1. Opstellen ouderschapsplan

  Ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen voor hun minderjarige kinderen. Hierin moet minimaal worden besproken: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgang met het kind (het kind heeft recht op contact met beide ouders), de manier waarop je elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind, de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kind (kinderalimentatie) en hoe je met elkaar overlegt over belangrijke zaken die jullie kind aangaan.

 2. Verdelen van de bezittingen

  We gaan uit van een verdeling die in balans is. We kijken naar de huwelijkse- en/of samenlevingsvoorwaarden. We maken een vermogensopstelling waarin het duidelijk wordt welk vermogen aan wie toekomt en of er nog verrekend moet worden.

 3. Kinderalimentatie, eventuele partneralimentatie

  We maken een draagkrachtberekening om te bepalen of, wie en hoeveel alimentatie er betaald moet worden.

 4. Nieuwe financiële situatie

  We kijken samen na dat alles verdeeld is hoe je nieuwe financiële situatie eruitziet. Dit op basis van een netto besteedbaar inkomen, ik houd rekeningen met je inkomsten en de eventuele fiscale voorzieningen.

 5. Verdelen van pensioenen

  We zullen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zorgvuldig bestuderen en bekijken welke mogelijkheden er zijn. Altijd rekening houdend met de (fiscale) regelgeving.

 6. Overlijdensrisico

  We kijken naar de aanwezige overlijdensriscoverzekeringen en naar de risico’s van overlijden tijdens of na de scheiding. Wat zijn de gevolgen hiervan op de gemaakte/te maken afspraken.

 7. Verzekeringen

  Welke verzekeringen zijn er, welke verzekeringen dienen te worden aangepast, wie zet bestaande verzekeringen voort, wie sluit nieuwe en welke.

 8. Toekomstige geschillen

  Gemaakte afspraken zijn vaak niet eeuwig, veranderende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat na de scheiding afspraken geëvalueerd en eventueel aangepast moeten worden. Zeker als er kinderen zijn zullen dergelijke evaluaties regelmatig plaatsvinden.

 9. Echtscheidingsconvenant

  Nu dat alles is besproken en er overeenstemming is bereikt over de verschillende onderwerpen, leggen we alle gemaakte afspraken vast in jullie echtscheidingsconvenant en ondertekenen jullie deze.

 10. Verzoekschrift indienen

  Nu dat we het gehele proces doorlopen hebben kan jullie verzoek tot echtscheiding (echtscheidingsconvenant) samen met jullie ouderschapsplan bij de rechter worden ingediend, dit zal altijd door een advocaat gebeuren.(deze stap is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm)

 11. Uitspraak rechter

  Nadat de rechter de scheiding heeft uitgesproken wordt dit aan jullie beiden bevestigd. Dan ondertekenen jullie een akte van berusting. Hiermee geven jullie aan dat jullie je in de uitspraak van de rechter berusten (het een zijn met de uitspraak). Nu de akte van berusting is getekend moet de ze samen met de uitspraak van de rechter naar de Basisregistratie Personen (BRP) worden gestuurd. De scheiding kan nu worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiermee is jullie scheiding formeel en definitief afgerond.(deze stap is afhankelijk van jullie samenlevingsvorm)

 12. Belastingaangifte in het jaar van scheiden, evaluatie en nazorg.

  In het jaar van scheiden kunnen ex-partners elkaar voor het hele jaar als fiscaal partner aanwijzen. Dit kan voor deze belastingaangifte erg belangrijk zijn vanwege fiscale aandachtspunten die verband houden met de verdeling. Daarnaast evalueren we het scheidingstraject omdat het belangrijk is voor jullie deze fase af te sluiten.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer

18-11-2020

DE FINANCIËLE KANT VAN JE RELATIE GOED REGELEN: DRAAGPLICHTOVEREENKOMST

november Steeds vaker raak ik in gesprek met stellen die de financiële kant van de relatie vooraf goed willen regelen.

Lees meer

18-11-2020

INDEXERING VAN PARTNER- EN KINDERALIMENTATIE 2021

november Jaarlijks indexeren we prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen. Logischerwijs vindt er bij de indexatie van salarissen ook een vertaalslag plaats naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

19-10-2020

STIEFOUDER, GEZAG EN DE FINANCIËLE GEVOLGEN

oktober De wet kent een bepaling waarin staat bepaald dat naast onder meer ouders en schoonouders, ook stiefouders gehouden zijn tot het leveren van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW)

Lees meer

15-09-2020

EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE.

september Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt.

Lees meer

10-09-2020

DAG VAN DE ECHTSCHEIDING, HEBBEN WE DAAR NOU ECHT EEN DAG VOOR NODIG?

september De gedachte achter of anders gezegd de reden om aandacht te vragen voor de echtscheiding, is een goede gedachte.

Lees meer

13-07-2020

Wat doe je wanneer je ex-partner de alimentatie niet meer kan betalen?

juli Afspraken zijn vastgelegd en alles rondom de alimentatie na de scheiding is goed geregeld. Als je uit elkaar gaat blijf je namelijk financieel een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar houden.

Lees meer

17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

juni In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Lees meer

17-06-2021

De vijf meest gemaakte fouten tijdens en na de echtscheiding

juni Er samen uitkomen nadat jullie hebben besloten een punt achter de relatie te zetten is voor alle partijen vaak de beste uitkomst. Daarom probeer ik altijd tot afspraken te komen waar bij beide ex-partners draagvlak voor is. Ik begrijp goed dat overeenstemming een lastig begrip is wanneer je samen niet meer verder wilt, echter lost ruzie hierbij weinig op

Lees meer

15-03-2021

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is gewijzigd (per 1 januari 2021)

maart Wat is inkomensafhankelijke combinatiekorting? Om ouders met jonge kinderen te stimuleren betaalde arbeid te verrichten, bestaat er de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

Lees meer

23-11-2020

De financiële kant van je relatie goed regelen: vorderingsovereenkomst

november In een vorig artikel hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de draagplichtovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de (onderlinge) vorderingsovereenkomst.

Lees meer

18-11-2020

DE FINANCIËLE KANT VAN JE RELATIE GOED REGELEN: DRAAGPLICHTOVEREENKOMST

november Steeds vaker raak ik in gesprek met stellen die de financiële kant van de relatie vooraf goed willen regelen.

Lees meer

18-11-2020

INDEXERING VAN PARTNER- EN KINDERALIMENTATIE 2021

november Jaarlijks indexeren we prijzen van onder andere producten, salaris en pensioenen. Logischerwijs vindt er bij de indexatie van salarissen ook een vertaalslag plaats naar de hoogte van partner- en kinderalimentatie.

Lees meer

19-10-2020

STIEFOUDER, GEZAG EN DE FINANCIËLE GEVOLGEN

oktober De wet kent een bepaling waarin staat bepaald dat naast onder meer ouders en schoonouders, ook stiefouders gehouden zijn tot het leveren van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW)

Lees meer

15-09-2020

EEN NIEUWE PARTNER, WAT BETEKENT DAT VOOR DE KINDERALIMENTATIE.

september Het kan zijn dat wanneer de omstandigheden veranderen de hoogte van de kinderalimentatie wijzigt, bijvoorbeeld in de situatie waarbij één van beide ouders een nieuwe partner krijgt.

Lees meer

10-09-2020

DAG VAN DE ECHTSCHEIDING, HEBBEN WE DAAR NOU ECHT EEN DAG VOOR NODIG?

september De gedachte achter of anders gezegd de reden om aandacht te vragen voor de echtscheiding, is een goede gedachte.

Lees meer

13-07-2020

Wat doe je wanneer je ex-partner de alimentatie niet meer kan betalen?

juli Afspraken zijn vastgelegd en alles rondom de alimentatie na de scheiding is goed geregeld. Als je uit elkaar gaat blijf je namelijk financieel een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar houden.

Lees meer