Ik wil graag kennis
maken met alex
17-06-2021

Vergoedingsrechten en gemeenschappelijk eigendom

In een vorig artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de (onderlinge) vorderingsovereenkomst. In dit artikel gaan we in op de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan tijdens een relatie.

Binnen de meeste huwelijken en geregistreerd partnerschappen is er vaak sprake van gezamenlijke eigendommen. Denk hierbij aan een woning, boot of een kunstwerk die samen is gekocht. Op het moment dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, worden deze gemeenschappelijke eigendommen verdeeld. Indien een van beide partners meer heeft geïnvesteerd dan de andere partner, kan dat leiden tot vergoedingsrechten.

Het ontstaan van en vergoedingsrecht

Als partner 1 met eigen middelen investeert in het vermogen van partner 2, of als bijvoorbeeld partner 2 een groter deel investeert in gezamenlijk vermogen dan partner 1, is er sprake van een ongelijke (economische) eigendomsverhouding.

Voorbeeld:

Partner kopen gezamenlijk een woning van €250.000,00, partner 1 betaald uit eigen middelen € 50.000,00. De overige € 200.000,00 wordt door middel van een gezamenlijke hypothecaire lening gefinancierd. Op het moment dat de relatie stuk loopt, zal partner 1 over het algemeen de geïnvesteerde inleg -€50.000,00- terug willen.

Eigen middelen/ eigen vermogen

Dit is het vermogen dat enkel van één van beide partners is. Bij gehuwden en geregistreerd partners is dit vaak vastgelegd in de huwelijkse of partnerschap voorwaarden. Daarnaast is het mogelijk dat één van beide partners een erfenis of schenking heeft ontvangen onder uitsluiting -dat is een voorwaarde die de schenker of erflater heeft gesteld, die inhoudt dat de schenking of de erfenis niet in de goederengemeenschap valt-. Dit geldt voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten tot 1-12018, daarna nieuwe wetgeving

Wat is de waarde van mijn vergoedingsrecht

Voor investeringen die zijn gedaan vóór 1 januari 2012 geldt de ‘nominaliteitsleer’. Dit houdt in dat het ‘terug te krijgen’ vergoedingsrecht even groot is als het bedrag dat is ingelegd uit eigen middelen.

Voor investeringen die zijn gedaan op of na 1 januari 2012 geldt de ‘beleggingsleer’; Dit betekent dat de waarde van het vergoedingsrecht wordt bepaald naar evenredigheid met de deel verhouding tot de inleg en de totale waarde op het moment van inleg. Het daadwerkelijke bedrag kan dan dus hoger of lager uitvallen.

Voorbeeld:

In ons voorbeeld is die deelverhouding dus (50.000/250.000=) 20%. Wordt bij het eindigen van de relatie de woning verkocht voor € 300.000,-, bedraagt het vergoedingsrecht dus € 60.000,- (20%).

Samenwoners en vergoedingsrechten

Voor gehuwden en geregistreerd partners is de regeling vergoedingsrechten expliciet opgenomen in artikel 1:87 BW1, voor samenwoners niet. Voor deze groep geldt het algemeen vermogensrecht (boek 3 BW). Het is verstandig om afspraken in een situatie tussen samenwoners goed vast te leggen. In beginsel geldt ook voor samenwoners: investeringen na 1 januari 2012 vallen onder de nominaliteitsleer.

Opeisbaarheid en verjaren vergoedingsrecht

Het vergoedingsrecht ontstaat op het moment van de investering en is per direct opeisbaar. Vergoedingsrechten verjaren wel, het is dus zaak om tijdens je relatiebreuk of het scheidingsproces aandacht te besteden aan de verdeling van eigendommen en daarbij horende vergoedingsrechten.

Mijn advies is leg de financiële kant van je relatie goed vast. Zo ook afspraken over een vergoedingsrecht of draagplicht overeenkomst, kan ik helpen, hoor ik het graag.

Heb je vragen na het lezen?

Ik bel je graag terug

Contactformulier onder Artikelen

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer

03-04-2023

Eigenwoningreserve en de draagplicht overeenkomst

april Als je samen met een partner een nieuwe woning koopt en de inleg van het eigen middelen van beide kanten ongelijk is, dan kan het verstandig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Met deze overeenkomst wordt vastgelegd welk deel van de financiering door welke partner wordt gedragen en welk deel van de eigenwoningreserve aan welke partner toebehoort bij een eventuele scheiding.

Lees meer

22-03-2023

Wat is een draagplicht overeenkomst?

maart Wanneer partners samen een woning kopen en de inleg van eigen vermogen aan beide kanten ongelijk is, kan het nuttig zijn om een draagplichtovereenkomst op te stellen. Een draagplichtovereenkomst is een overeenkomst tussen de kopers waarin wordt vastgelegd hoe zij de gezamenlijke kosten van de woning gaan dragen.

Lees meer

12-12-2022

Pensioen & partnerpensioen na scheiding

december Wat gebeurt er met je pensioen in geval van scheiding? Dit zijn de gevolgen van de wet keuzerecht bedrag ineens voor scheidingen vanaf 2023.

Lees meer

28-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 2: Fiscaal

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 2: de fiscale aspecten.

Lees meer

14-11-2022

Afkoopsom: denk erom | Deel 1: Civiel

november Het afkopen van partneralimentatie heeft voor- en nadelen voor beide ex-partners. In deel 1: de civiele aspecten.

Lees meer

16-10-2022

Ga je scheiden? Een aantal lastige termen uitgelegd

oktober Als je gaat scheiden kom je moeilijke woorden tegen waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Een aantal van deze woorden lees je in deze woordenlijst.

Lees meer

05-09-2022

Geen financiële afspraken vastgelegd? Dit zijn de gevolgen

september Vastleggen van financiële afspraken is essentieel wanneer je gaat scheiden. Deze recente casus onderstreept dit belang.

Lees meer

29-08-2022

Samenwonen met uw partner in diens koophuis

augustus Als je gaat samenwonen in de woning van je partner, is het essentieel om afspraken te maken en deze direct vast te leggen. Op welke zaken moet je letten?

Lees meer

02-08-2022

Kinderalimentatie in zes stappen

augustus Kinderalimentatie is voor veel ouders lastig te berekenen. Met dit stappenplan stel je in zes stappen jullie alimentatie vast.

Lees meer

28-07-2022

Alimentatie & echtscheiding

juli Overzicht van de financiële situatie na scheiding is voor veel mensen een opgave. Het verschilt per echtscheiding welke alimentatie wordt betaald of ontvangen. Wat is alimentatie, wanneer is er sprake van partner- of kinderalimentatie en hoe wordt de hoogte van alimentatie bepaald?

Lees meer